Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība

Projekta/līguma nr.
1.1.1.4/17/I/011
Projekta finansējums
3 731 789,50 EUR, tai skaitā 3013420 EUR ERAF finansējums, 531780 EUR valsts budžeta finansējums un 186589,50 EUR RSU līdzfinansējums
Projekta vadītājs
Mārtiņš Menniks
Projekta īstenošana
08.11.2017. - 31.10.2021.

Mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes institucionālo kapacitāti, attīstot pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomā – Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija

Apraksts

Projekta specifiskais mērķis ir attīstīt pētniecības infrastruktūru, izveidojot Gatavo zāļu formu laboratoriju, tādējādi radot platformu pētniecības attīstībai farmācijā tautsaimniecībai aktuālu problēmu risināšanai 

Projekta darbības

 • Izveidot laboratorijas ar palīgtelpām 833 m2 apmērā
 • Iegādāties iekārtas un aprīkojums GZFL vajadzībām
 • Izveidot zinātnisko darbinieku darba vietas

31.01.2018.

Projekta rezultāti

Aktualitātes -  27.04.2018.

Projekta Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība ietvaros:

 1. Sagatavota un publicēta preses relīze par projekta uzsākšanu;
 2. Turpinās darbs pie tehniskos specifikāciju izstrādes pirmajiem iekārtu un aprīkojumu iepirkumiem;
 3. Turpinās darbs pie ēkas Rīgā, Konsula ielā 21, būvprojekta nepilnā sastāvā izstrādes;
 4. Paveikts darbs pie pētniecisko laboratorijas cilvēku, materiālu un atkritumu plūsmām un telpu plānojuma, ko veica eksperti no G.M. Project S.R.O. (Čehija).
Aktualitātes -  26.07.2018.
 1. Turpinās darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes - precizēšanas pirmajiem iekārtu un aprīkojumu iepirkumiem. Iepirkumus plānots sinhronizēt ar projektēšanas - būvniecības aktivitātes realizācijas gaitu un ar to saistītajiem specifiskajiem jautājumiem.
 2. Turpinās darbs pie ēkas Rīgā, Konsula ielā 21, būvprojekta nepilnā sastāvā izstrādes - dokuments sagatavots un nodots pirmreizējai izskatīšanai Rīgas būvvaldē. 
 3. Uzsākts darbs pie projektē & būvē tipa iepirkuma dokumentācijas izstrādes Konsula ielas 21, Rīgā attīstībai.
 4. Uzstādītas informatīvās plāksnes Dzirciema ielā 16, Rīgā.

Aktualitātes -  26.10.2018.
 1. Noslēdzies darbs pie ēkas Rīgā, Konsula ielā 21, būvprojekta nepilnā sastāvā izstrādes - dokuments sagatavots un Rīgas būvvaldē saņemta būvatļauja, kas dod iespēju turpināt darbu pie tehniskajām specifikācijām projektēšanas & būvniecības iepirkumam.
 2. Uzsākts darbs pie projektē & būvē tipa iepirkuma dokumentācijas izstrādes Konsula ielas 21, Rīgā attīstībai.
 3. Turpinās darbs pie projektā paredzēto zinātnisko iekārtu un aparatūras tehnisko specifikāciju aktualizēšanas.
Aktualitātes -  28.01.2019.
 1. Ņemot vērā darba pie projektē & būvē tipa iepirkuma dokumentācijas izstrādes Konsula ielas 21, Rīgā attīstībai gaitu, kas iekļāva iepirkuma un projekta kopumā detalizētu risku un alternatīvu analīzi, tika pieņemts lēmums neturpināt attiecīgo aktivitāti. Tā vietā decembra un janvāra laikā tika uzsākts darbs pie iepirkuma, kur projektēšanu plānots iepirkt atsevišķi. Tuvākās nedēļas laikā tiks publicēts jauns iepirkums: “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā” (ID Nr. RSU-2019/2/AFN-AK).
 2. Turpinās darbs pie projektā paredzēto zinātnisko iekārtu un aparatūras tehnisko specifikāciju aktualizēšanas.
Aktualitātes - 30.04.2019.
 1. 24.03.2019 izsludināts iepirkums "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā" (RSU/2019/19/AFN-AK).
 2. 26.04.2019 saņemti piedāvājumi iepirkumā "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU farmācijas studiju telpu un pētnieciskās laboratorijas izveidei Konsula ielā 21, Rīgā" (RSU/2019/19/AFN-AK) un ir uzsākta iepirkumu vērtēšana.
 3. Turpinās darbs pie projektā paredzēto zinātnisko iekārtu un aparatūras tehnisko specifikāciju aktualizēšanas.