Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta infrastruktūras pilnveidošana

Projekta/līguma nr.
VPD1/ERAF/CFLA/08/NP/2.5.2./0001/000014/040
Projekta finansējums
430 418,73 EUR, tai skaitā 322 814,05 EUR ERAF finansējums un 107 604,68 EUR valsts budžeta finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2008. - 31.07.2008.

Mērķis

Nodrošināt RSU A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta materiāli tehnisko bāzi ar mūsdienām atbilstošu pētniecības aprīkojumu virusoloģijas, onkoloģijas un hematoloģijas pētījumu veikšanai

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Zinātniskās pētniecības aparatūras un programmnodrošinājuma iegāde
  • Personāla apmācība
Rezultāti
  • Plūsmas citometra ar sorteri un programmnodrošinājuma iegāde
  • Piecu cilvēku apmācība darbam ar aparatūru