Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

Projekta/līguma nr.
TPK/2.1.2.1.2/08/01/007
Projekta finansējums
648 008,55 EUR, tai skaitā 400 289,42 EUR ERAF finansējums
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.09.2008. - 31.12.2013.

Mērķis

Izveidot Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu (TPK), lai sistemātiski apzinātu Rīgas Stradiņa universitātes un tās institūtu esošo un nepieciešamo pētniecības kompetenci, mērķtiecīgi to attīstītu un veicinātu zināšanu, un tehnoloģiju pārneses aktivitātes, un pētniecības rezultātu komercializāciju

Apraksts

Projekta aktivitātes

 • Zinātnisko institūciju kompetenču datu bāzes veidošana un uzturēšana
 • Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība un attīstība
 • Pētniecības darbu rezultātu komercializācijas piedāvājumu sagatavošana
 • Semināru un kontaktbiržu organizēšana uzņēmējiem sadrbībā ar zinātniekiem
 • Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, tiešajās vizītēs, misijās un citos pasākumos ar mērķi veicināt pētījumu rezultātu komercializāciju
 • Publiski pieejamas informācijas sniegšana par zinātniskās institūcijas kompetencēm un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi
 • Informatīvie pasākumi TPK darbības popularizēšanai

Vienošanās par projekta īstenošanu nr. L-TPK-08-0002

Projekta rezultāti
 • RSU TPK mājas lapa un zinātnisko kompetenču datu bāze
 • 9 līgumi par  pētījumu veikšanu, pētniecisko pakalpojumu sniegšanu un rūpnieciskā īpašuma vai tā lietošanas tiesību pārdošanu
 • Starptautiskie un nacionālie patenti 33 gb.
 • Komercializācijas piedāvājumi 19 gb.
 • Pieredzes apmaiņas un apmācību semināri starp zinātniekiem un uzņēmumiem par tehnoloģiju pārneses procesu organizēšanu 10 gb.
 • TPK stendi starptautiskajās izstādēs 6 gb.
 • Kontaktbiržas un tiešās vizītes uz ārvalstu pētniecības centriem un uzņēmumiem 10 gb.