Pārlekt uz galveno saturu

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Rīgas Stradiņa universitātē

Projekta/līguma nr.
KPFI-16/66
Projekta finansējums
79 300,00 EUR, tai skaitā 55 500,00 EUR KPFI un 23 800,00 EUR RSU finansējums
Projekta vadītājs
Mārtiņš Menniks
Projekta īstenošana
20.06.2014. - 19.12.2014.

Mērķis

Projekta mērķis ir trīs jaunu, rūpnieciski ražotu M1 elektromobiļu iegāde, kuru nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajiem aktiem mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri, elektromobiļu ātrums, ko tie spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 90 kilometri stundā

Samazināt gāzu emisijas daudzumu transporta sektorā ieviešot vidi saudzējošākus transporta līdzekļus Rīgas Stradiņa universitātes vajadzībām

Apraksts

Projekta īstenošana veicina SEG emisiju samazināšanu, kas ir nozīmīgi tādai blīvi apdzīvotai vietai kā Rīga. Papildus tam jāuzsver, ka RSU, ņemot vērā tās attīstības tempus, kā arī centienus uzlabot ne tikai izglītības, bet arī visas universitātes infrastruktūras ilgtspējību, kā vieno no mērķiem ir izvirzījusi „zaļās domāšanas” ieviešanu visos universitātes akadēmiskajos un administratīvajos posmos, tamdēļ, lai veiksmīgi realizētu RSU attīstības mērķus ir pieņemts lēmums universitātei nepieciešamos jaunos transporta līdzekļus iegādāties ar elektromotoriem tādejādi, veicinot SEG emisiju samazināšanu, un iesaistot universitāte sabiedrības izglītošanā

Projekta ietvaros iegādātā viena elektromobiļa plānotais nobraukums viena gada laikā būs 89 880 km