Pārlekt uz galveno saturu

Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību

Projekta/līguma nr.
VPP-IZM-2018/1-0013
Projekta finansējums
599 839,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
03.12.2018. - 30.11.2021.

Mērķis

Projekta mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību, izstrādājot jaunas politikas pieejas un modelējot virzienus, kas veicina sociālo un teritoriālo kohēziju, kuras pamatā ir Eiropas demokrātiskās vērtības.

Apraksts

Projekts Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību (projekta Nr.  VPP-IZM-2018/1-0013) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai ietvaros.

  • Vadošais partneris: Vidzemes Augstskola
  • Partneris: Rīgas Stradiņa universitāte (atbildība par Eiropas Savienības pārvaldības un likumdošanas jautājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības jautājumos)
  • Vairāk par projektu kopumā: Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš (gatis[pnkts]kruminsatva[pnkts]lv)
  • Vairāk par projektu Rīgas Stradiņa universitātē: docents Māris Andžāns (maris[pnkts]andzansatrsu[pnkts]lv)

vertibas_darbiba_team.png

Projektā iesaistīto pētnieku komanda (no kreisās): Māris Andžāns, Lelde Metla-Rozentāle, Andris Sprūds, Jānis Kapustāns, Ieva Bikava, Kārlis Bukovskis, Mārtiņš Daugulis, Elīna Vrobļevska un Vineta Kleinberga

Projekta nodevumi

Izdota grāmata
Kā neapmaldīties nākotnē. Piederības un līdzdalības loma demokrātiskas sabiedrības stiprināšanā Latvijā

Grāmatas videostāsts

kaaneapmaldiitiesnaakotnee_vaks.png


Projekta noslēguma konferences videoieraksts