Skip to main content

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Docents, maģistra studiju programmas “Reģionālā politika un valsts pārvaldība” vadītājs, doktora studiju programmas “Politikas zinātne” vadītājs, studiju virziena “Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (Latvija)

- ​studiju programmu administratīvā un saturiskā vadība;

- lekcijas un lekciju kursi;

- publikāciju izstrāde;

- zinātnisko darbu vadīšana un novērtēšana

2016 - pašlaik

Pētnieks

Latvijas Ārpolitikas institūts, Rīga (Latvija)

- publikāciju izstrāde;

- dalība diskusijās un debatēs;

- vieslekcijas;

- projektu vadība

2014 - 2015

Nozares padomnieks (specializētais atašejs) un Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē laikā – ES Padomes Telesakaru un informācijas sabiedrības darba grupas vadītājs

Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība ES, Brisele (Beļģija)

- ES Padomes darba grupas vadīšana (viesabonēšanas piemaksu atcelšana, tīklu neitralitāte, interneta

pārvaldība);

- ES tiesību aktu projektu kompromisa tekstu izstrāde;

- ES Padomes pārstāvība sarunās ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Komisiju u.c. ieinteresētajām

pusēm

2013 - 2015

Vecākais inspektors, Aviācijas negadījumu seku novēršanas nodaļa, Eiropas Savienības lietu un starptautisko attiecību daļa

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”, Mārupes pagasts (Latvija)

- civilās aviācijas negadījumu seku novēršanas politikas izstrāde un ieviešana;

- gatavības nodrošināšana civilās aviācijas negadījumu seku novēršanai

2013 - 2014

Direktora vietnieks, Sakaru departaments

Satiksmes ministrija, Rīga (Latvija)

- elektronisko sakaru un pasta nozares politikas izstrāde un ieviešana;

- struktūrvienības projektu sakaru un pasta nozarē vadība un kontrole;

- starptautiskā pārstāvība sakaru nozarē

2012 - 2014

Asociētais pētnieks

Latvijas Ārpolitikas institūts, Rīga (Latvija)

06/2012–03/2014, 03/2015– 02/2016

- publikāciju izstrāde;

- dalība diskusijās un debatēs;

- vieslekcijas

2008 - 2013

Stundu pasniedzējs

Rīgas Stradiņa Universitāte, Rīga (Latvija)

09/2008–2013, 09/2015–02/2016

- studiju virziena „Socioloģija, politoloģija un antropoloģija" Studiju kvalitātes padomes loceklis;

- lekcijas;

- zinātnisko darbu vadīšana un novērtēšana

2009 - 2013

Nodaļas vadītājs, Transporta un sakaru drošības nodaļa

Satiksmes ministrija, Rīga (Latvija)

- kravu pārvadājumu ar Afganistānu koordinācija;

- Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes priekšsēdētājs, Bīstamo kravu aprites

konsultatīvās padomes priekšsēdētājs;

- transporta un sakaru drošības politikas izstrāde un ieviešana;

- starptautiskā pārstāvība transporta un sakaru drošības jautājumos;

- informācijas aizsardzība

2012 - 2012

Uzņēmuma līgums

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”, Mārupes pagasts (Latvija)

- ārkārtas situāciju gatavības attīstība, informācijas aizsardzības sistēmas attīstība​

2011 - 2011

Uzņēmuma līgums

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”

- informācijas aizsardzības sistēmas attīstība​

2011 - 2011

Uzņēmuma līgums

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”, Mārupes pagasts (Latvija)

- informācijas aizsardzības sistēmas attīstība​

2009 - 2009

Nodaļas vadītājs, NATO un drošības jautājumu nodaļa

Satiksmes ministrija, Rīga (Latvija)

- transporta un sakaru drošības politikas izstrāde un ieviešana;

- NATO un drošības jautājumu koordinācija transporta un sakaru nozarēs;

- starptautiskā pārstāvība transporta un sakaru drošības jautājumos;

- informācijas aizsardzība

2008 - 2009

Nodaļas vadītājs – direktora vietnieks, NATO un drošības jautājumu nodaļa - Transporta un sakaru drošības departaments

Satiksmes ministrija, Rīga (Latvija)

- transporta un sakaru drošības politikas izstrāde un ieviešana;

- NATO un drošības jautājumu koordinācija transporta un sakaru nozarēs;

- starptautiskā pārstāvība transporta un sakaru drošības jautājumos;

- informācijas aizsardzība

2008 - 2008

Nodaļas vadītājs, NATO un drošības jautājumu koordinācijas nodaļa

Satiksmes ministrija, Rīga (Latvija)

- NATO un drošības jautājumu koordinācija transporta un sakaru nozarēs;

- informācijas aizsardzība;

- starptautiskā pārstāvība transporta un sakaru drošības jautājumos

2006 - 2008

Nodaļas vadītājs, NATO un drošības jautājumu koordinācijas nodaļa, Stratēģiskās plānošanas departaments

Satiksmes ministrija, Rīga (Latvija)

- NATO un drošības jautājumu koordinācija transporta un sakaru nozarēs;

- starptautiskā pārstāvība transporta un sakaru drošības jautājumos;

- informācijas aizsardzība

2005 - 2006

Pārvaldes vecākais referents, Eiropas lietu nodaļa, Juridiskais departaments

Satiksmes ministrija, Rīga (Latvija)

- ES jautājumu koordinācija transporta un sakaru nozarēs​

Izglītība

2009 - 2014

Doktora zinātniskais grāds politoloģijā (starptautiskā politika) (Dr.sc.pol.)

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (Latvija)

2006 - 2008

Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (Latvija)

2002 - 2006

Sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā

Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga (Latvija)

Papildu informācija

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Uzstāšanās konferencēs un semināros:

Moderators otrajā sesijā. Public discussion "The Baltic Sea Region: Hard and Soft Security Reconsidered". Rīga, Latvija, 22.11.2016.

Moderators pirmajā sesijā ""16+1" Cooperation Format as a Bridge Between China and the European Union". Think Tank International Forum of China and Central and Eastern European Countries. Rīga, Latvija, 04.11.2016.

Prezentācija "Baltijas – Melnās jūras reģions Eiropas drošības un transatlantisko izaicinājumu kontekstā".

Konference "Kādas ir Baltijas ģeopolitiskās intereses kā ES un NATO dalībvalstīm?" Rīga, Latvija, 23.08.2016.

Moderators sesijā "NATO and collective defence: between reassurance and deterrence". International public discussion "From Wales to Warsaw: NATO – Back to the Origins?". Rīga, Latvija. 16.06.2016.

Prezentācija sesijā "Reinforcing NATO's deterrence in the BSR: guidelines for the future". International conference dedicated to NATO Warsaw Summit and 20th anniversary of Lithuanian Atlantic Treaty

Association establishment "Militarization of Kaliningrad and its impact on Baltic Sea Region (BSR) security development". Viļņa, Lietuva. 09.06.2016.

Prezentācija sesijā "Latvia-US economic cooperation". Public discussion "Latvia and the United States: Building Bridges Across a Changing Landscape". Rīga, Latvija. 26.05.2016.

Prezentācija sesijā "Regional perspectives on current threats, vulnerabilities and resilience". Conference "Baltic States and Poland Track 2 deterrence and strategic stability dialogue". Vašingtona, ASV. 17.-18.05.2016.

Prezentācija. Seminar "China's "One Belt and One Road" Initiative and "16+1" Cooperation Initiative". Šanhaja, Ķīnas Tautas Republika. 16.04.2016.

Prezentācija sesijā "Seeking Value Added: What Items for EU-NATO Cooperative Agenda?" Seminar "The EU and NATO in a More Contested World: Enabling a Genuine Strategic Partnership". Varšava, Polija. 06.04.2016.

Moderators sesijā "Perspectives from Central Asia – the EU's Current and Future Role in the Region". International conference "EU Global Strategy and Central Asia: Vision and Instruments". Rīga, Latvija. 01.04.2016.

Prezentācija "Why the social science matters". Rīga Stradiņš University International Student

Conference "Health and Social Sciences". Rīga, Latvija. 16.03.2016. Moderators otrajā sesijā. International conference "Strengthening social resilience against hybrid challenges in the Baltic region". Viļņa, Lietuva. 03.03.2016.

Prezentācija sesijā "Latvian Foreign and Security Policy: Achievements, Tests and Recommendations". Public discussion "Latvian External Policy and the New European Union Global Strategy". Rīga, Latvija. 11.01.2016.

Prezentācija. Seminar "Poland, Lithuania, Latvia and Estonia. New community of interests?" Viļņa, Lietuva. 24.11.2015.

Prezentācija. Public discussion "Security in the Heart of Asia". Rīga, Latvija. 23.11.2015. Prezentācija sesijā "Foreign, Security and Defence Policy: A New Strategy for Europe?" 7th German Nordic Baltic Forum 2015. The EU at a Crossroad? German, Nordic and Baltic Views on Internal and External Challenges. Kopenhāgena, Dānija. 19.-20.11.2015.

Prezentācija. Public discussion "NATO Northern Distribution Network and Latvia's role in Eurasian Trade & Transport". Rīga, Latvija. 22.11.2013.

Prezentācija "Transition of the Baltic States Sub-region: from „post-Soviet" to „EU-Europe" Regional Security Complex?" Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, Latvija. 10.-12.04.2013.

Prezentācija "Prospects of Regionalization of Security in the Cyber Space: Case of the Baltic States". Biznesa augstskolas „Turība" 14. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija. 30.05.2013.

Prezentācija "Interaction of Factors Constructing Regional Security Complexes". Rīgas Stradiņa universitātes 2013. gada zinātniskā konference. Rīga, Latvija. 21.-22.03.2013.

Prezentācija "Drošībiskošana un atdrošībiskošana reģionālās drošības kompleksu konceptā". Rīgas Stradiņa universitātes 2012. gada zinātniskā konference. Rīga, Latvija. 29.-30.03.2012.

Prezentācija "Starpvalstu konfliktu attīstība kibertelpā: piemēri Krievijas konfliktiem ar kaimiņvalstīm". Rīgas Stradiņa universitātes 2011. gada zinātniskā konference. Rīga, Latvija. 14.-15.04.2011.

Prezentācija "Ekonomiskā un militārā sektora mijiedarbība Latvijā: kravu pārvadājumi uz Afganistānu". Rīgas Stradiņa universitātes 2010. gada zinātniskā konference. Rīga, Latvija. 18.-19.03.2010

 

 

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

Promocijas darbi: 1

Maģistra darbi: 7

Bakalaura darbi: 6

Studiju darbi un kursa darbi: 19

Recenzētie:

Maģistra darbi: 5

Bakalaura darbi: 8

 

Eksperta tiesības

 

Latvijas Zinātņu padomes eksperta tiesības politikas zinātnē (26.09.2016. – 23.09.2017.)​

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Ministru kabineta atzinības raksts Par nozīmīgu ieguldījumu, nodrošinot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, 08.09.2015.

Valsts robežsardzes apbalvojuma zīme Par nopelniem Valsts robežsardzes attīstībā (Nr.133), 06.11.2014. Satiksmes ministrijas atzinības raksts Par nozīmīgu ieguldījumu tranzīta kravu piesaistīšanā caur Latviju uz un no Afganistānas, atzīmējot Latvijas Republikas 94.gadadienu, 16.11.2012.

Ārlietu ministrijas atzinības raksts Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Republikas stiprināšanā, 26.01.2011.

 

Docētie studiju kursi

Baltijas jūras valstu reģiona sadarbība

Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba izstrādes metodoloģija un metodes

Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba tēmas pieteikums

Eiropas Savienības kaimiņattiecību politika: Austrumu partnerība un Centrālāzija

Starptautiskā drošība: teorijas, koncepcijas un jautājumi

Vadītie studiju kursi

Citi zinātniska darba veidi

Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba izstrādes metodoloģija un metodes

Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba pirmā varianta prezentācija

Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba struktūra

Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba tēmas pieteikums

Doktora promocijas darba seminārs: promocijas darba teorētiskā daļa

Doktora promocijas darba seminārs: zinātniskās literatūras analīze

Drošības pārvaldība: Eiroatlantiskā telpa un citi reģioni

Eiropas ārpolitikas veidošana: EK un EĀDD

ES un starptautiskā pārvaldība

Integrētā pedagoģiskā izglītība

Politikas zinātnes un starptautisko attiecību teoriju jaunumi un politiskās attīstības aktualitātes

Reģionālā sadarbība: Baltijas valstis, Ziemeļvalstis un Višegradas grupa

Zinātniski pētnieciskais darbs

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Politikas zinātne

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Starptautiskā pārvaldība un diplomātija

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Maģistra akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Reģionālā politika un valsts pārvaldība

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Andžāns, Māris. Cooperation between China and Central and Eastern European countries as the basis for the forum debates [Elektroniskais resurss] / M.Andžāns, L.Zuokui // International Forum of China and Central and Eastern European Countries "Enhanced Connectivity for Common Advancement": Forum introduction (Riga, Latvia, Nov.4, 2016) : [Proceedings] / Latvian Institute of International Affairs. - [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2016. - P.5-8. - Resurss aprakstīts 2017.g. 28.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.lai.lv/publikacijas/introductory-reading-think-t…

Andžāns, Māris. Prospects of the development of the common security and defence policy of the European Union : perspectives from Latvia / M.Andžāns // Coping with Complexity in the Euro-Atlantic Community and Beyond: the Rīga Conference Papers 2016 (Riga, Latvia, Oct.28-29, 2016) / editors: A.Sprūds, D.Potjomkina ; Latvian Institute of International Affairs. - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. - P.41-49. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.lai.lv/publikacijas/coping-with-complexity-in-th…

Andžāns, Māris. Relationship between China and Latvia – perspective of Latvian political science students [Elektroniskais resurss] / M.Andžāns, L.Zuokui // Afterthoughts: Riga 2016 International Forum of China and Central and Eastern European Countries (Riga, Latvia, Nov.4, 2016) : [Proceedings] / editor: M.Andžāns; Latvian Institute of International Affairs. - [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2016. - P.62-63. - Resurss aprakstīts 2017.g. 28.febr. - T.p.krāj.: International Forum of China and Central and Eastern European Countries "Enhanced Connectivity for Common Advancement": Forum introduction (Riga, Latvia, Nov.4, 2016) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2016. - p.9-10. - Pieejams tiešsaistē: http://www.lai.lv/publikacijas/introductory-reading-think-t… - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://liia.lv/en/publications/afterthoughts-of-the-riga-20…

Andžāns, Māris. Riga 2016 International Forum of China and Central and Eastern European Countries : conclusions, considerations, recommendations, and introduction to the afterthoughts [Elektroniskais resurss] / M.Andžāns // Afterthoughts: Riga 2016 International Forum of China and Central and Eastern European Countries (Riga, Latvia, Nov.4, 2016) : [Proceedings] / editor: M.Andžāns; Latvian Institute of International Affairs. - [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2016. - P.14-24. - Resurss aprakstīts 2017.g. 28.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://liia.lv/en/publications/afterthoughts-of-the-riga-20…

Andžāns, Māris. The first Latvian Presidency of the Council of the European Union - expectations and deliverables / M.Andžāns // Latvian Foreign and Security Policy Yearbook 2016 / editors: A.Sprūds, I.Bruģe ; Latvian Institute of International Affairs. - Riga, 2016. - P.27-35. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.lai.lv/site/docs/LIIA_Yearbook_2016.pdf

Andžāns, Māris. Transportation corridors : prospects for bringing Latvia and the US closer / M.Andžāns // Latvia and the United States: Revisiting a Strategic Partnership in a Transforming Environment / editors: A.Spruds, D.Potjomkina. - Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. - P.182-191. - Pieejams arī tiešsaistē: http://liia.lv/en/publications/latvia-and-the-united-states…

Andžāns, Māris. Vidusāzija - riski un iespējas. Arī Latvijai : [par partnerattiecību sniegto potenciālu un iespējamiem riskiem] / M.Andžāns // Laiks Pasaulei. - Nr.4 (2016, febr.), 40.-42.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://liia.lv/en/analysis/vidusazija-riski-un-iespejas-ari…

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Andžāns, Māris. NATO un Krievijas attiecības : Latvijas intereses formālo ietvaru un attiecību transformācijas kontekstā [Elektroniskais resurss] / M.Andžāns, I.Bruģe ; zinātniskais redaktors: A.Sprūds ; Latvijas Ārpolitikas institūts. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2016. - 42 lpp. - E-grāmata pieejama: http://liia.lv/upload/content/nato-krievija-2016.pdf

Latvijas plašsaziņas līdzekļu noturība pret citu valstu vēstījumiem : Krievijas faktors NATO 2016. gada Varšavas samita kontekstā [Elektroniskais resurss] / M.Andžāns, I.Bruģe, M.Daugulis, A.Rožukalne ; zinātniskais redaktors: A.Sprūds ; Latvijas Ārpolitikas institūts. - Rīga : Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija, 2016. - 45 lpp. - E-grāmata pieejama: http://www.lai.lv/publikacijas/latvijas-plassazinas-lidzekl…

Kolēģi

Dekāns, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Studiju programmas vadītājs, Docētājs, Pētnieks
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Studiju programmas vadītājs
Docētājs, Studiju programmas vadītājs