Pārlekt uz galveno saturu

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

Projekta/līguma nr.
2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001
Projekta finansējums
340 073,00 EUR
Projekta vadītājs
Projekta īstenošana
01.01.2010. - 15.12.2015.

Mērķis

Izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības nodrošināšanai un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās

Apraksts

Projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas zinātniskajām institūcijām – projekta sadarbības partneriem. Rīgas Stradiņa universitāte piedalās projekta īstenošanā kā projekta sadarbības partneris

Projektā plānotās aktivitātes

  • Zinātniskās IKT (informāciju un komunikāciju tehnoloģiju) infrastruktūras attīstības un efektivitātes nodrošināšana, kuras ietvaros tiks veikta nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla izveide, koplietošanas datu centra izveide un aprīkošana, vienotas piekļuves izveide un modernizēšana ārvalstu akadēmiskajiem tīkliem un zinātniskajām bibliotēkām
  • Zinātnes un pētniecības konkurētspējas uzlabošana, kuras ietvaros tiks veikta tehnoloģisko līdzekļu iegāde projekta sadarbības partneru pētniecības infrastruktūras modernizēšanai
  • Zinātnes, pētniecības un mācību procesa vadības un administrēšanas modernizācija, veicot Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izveidi
Projekta rezultāti
  • Izveidots nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskais pamattīkls zinātniskās darbības un pētniecības nodrošināšanai, kas nodrošina iespēju uzlabot pašreizējo zinātnes nozares darbību un atdevi, pētnieku iespējas pilnvērtīgi un efektīvi iesaistīties Eiropas un pasaules zinātnes norisēs, kā arī nodrošināt pilnvērtīgu attiecīgās nozares potenciāla izmantošanu