Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lidija Juļa
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Valsts tiesības

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar administratīvo tiesību definīcijām un terminiem. Iepazīstināt un apspriest administratīvo tiesību avotus, tajā skaitā tiesu spriedumus, literatūru. Iepazīstināt ar Latvijas valsts pārvaldi, tās lomu, valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem. Iepazīstināt ar valsts pārvaldes institucionālo uzbūvi, darbības procedūrām. Nodrošināt ieskatu galvenajās administratīvo tiesību nozarēs. Veidot sapratni par administratīvo tiesību vietu un lomu demokrātiskas valsts ietvaros. Nodrošināt, lai studenti gan patstāvīgi, gan grupās analizē un risina dažādus administratīvo tiesību jautājumus. Nodrošināt ieskatu administratīvo tiesību salīdzinošajā dimensijā. Veidot studentu informācijas atlases, izzināšanas un pētniecības prasmes. Veidot topošajam juristam nepieciešamās kompetences tiesību normu izzināšanas, izprašanas un piemērošanas jomā.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija; Latvijas tiesību vēsture; Konstitucionālās tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Administratīvo tiesību pamatjautājumu izpratne, zina nosaukt administratīvo tiesību principus, zina administratīvā akta sastāvdaļas, zina nosaukt administratīvo tiesību subjektus, iepazīti nozīmīgākie administratīvo tiesību institūti.

Prasmes

Prot patstāvīgi apkopot kursam nepieciešamos avotus, veikt patstāvīgus pētījumus, prezentēt savu darbu un analizēt citu studentu prezentācijas administratīvo tiesību jomā.

Kompetences

Spēj atpazīt un sastādīt administratīvo aktu, spēj piemērot un pamatot administratīvo tiesību principus, spēj sastādīt juridiskos tekstus administratīvo tiesību jomā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz2BakalaursObligātsJuris Radzevičs
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ2BakalaursObligātsLidija Juļa
Tiesību zinātne, TZNT2BakalaursObligātsLidija Juļa
Tiesību zinātne, TZN2BakalaursObligātsJuris Radzevičs