Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Oftalmoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Guna Laganovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Oftalmoloģija

Mērķis

Nodrošināt studējošajam iespējas apgūt padziļinātas zināšanas un izpratni par acs papildu izmeklēšanas metodēm, acu slimību saistību ar organisma citām slimībām, kā arī prasmes patstāvīgi apgūt iemaņas acs fundoskopijā, refrakcijas pārbaudē, kā patstāvīgi trenēties acs mikroķirurģiskās iemaņās, izmantojot acs priekšējo daļu ķirurģijas stimulatoru.

Priekšzināšanas

Anatomijā, bioloģijā, fizikā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst padziļinātas zināšanas un spēj pastāstīt par acs papildu izmeklēšanas metodēm un aprakstīt acu slimību saistību ar organisma citām slimībām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs:
• pārbaudīt refrakciju;
• veikt kataraktas operācijas etapus, izmantojot acs priekšējo daļu stimulatoru.

Kompetences

Studiju kursa programmas apguves rezultātā studējošais būs kompetents patstāvīgam darbam ar oftalmoloģiskiem slimniekiem vispārējās prakses ārstu praksē, kā arī spēs turpināt tālākizglītību. Studējošais spēs veikt oftalmoloģisko aprūpi primārās aprūpes etapā un ievērot ētiskos un juridiskos aspektus, analītiski izvērtēt oftalmologa slēdzienu un argumentēti plānot pacienta izmeklēšanu un ārstēšanu, kā arī interpretēt redzes pārbaudes izmeklējuma rezultātus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt tos ar kopēju izmeklēšanas procesu, interpretēt speciālista veiktā izmeklējuma rezultātu, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF10MaģistrsIerobežota izvēleArtūrs Anss, Dairis Meiers, Anete Kursīte, Elza Grīsle, Irīna Vaļkova, Eva Mediņa
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsIerobežota izvēleLīva Strucinska, Eva Mediņa, Irīna Vaļkova, Artūrs Anss
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF9MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF9MaģistrsIerobežota izvēle