Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Dina Berloviene
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anatomija

Mērķis

Sniegt zināšanas un veidot izpratni par cilvēka ķermeņa, cilvēka orgānu uzbūvi, topogrāfiju, savstarpējo saistību sistēmās, organisma fizioloģiskajiem un procesiem.

Priekšzināšanas

Bioloģija vidusskolas programmas apmērā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj:
• nosaukt cilvēka ķermeņa audus, orgānus un sistēmas;
• aprakstīt to uzbūvi;
• ilustrēt novietojumu un izklāstīt funkcijas, apasiņošanu un inervāciju;
• daļu anatomijas terminu nosaukt latīņu valodā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti atpazīst un prot:
• parādīt skeleta kaulus, locītavas;
• atrast, klasificēt muskuļus, orgānus, asinsvadus un nervus, un citas anatomiskas struktūras uz anatomijas studijās demonstrētajiem uzskates līdzekļiem;
• spēj strādāt ar speciālo literatūru.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj:
• prasmīgi demonstrēt dažādas anatomiskās struktūras uzskates līdzekļos;
• aprakstīt anatomiskās struktūras, to savstarpējo saistību un funkcionalitāti.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP1Pirmais līmenisObligātsDina Berloviene