Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Lektora p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle

- Vadīt lekcijas un nodarbības

- Sagatavot studiju materiālus​

- Ievietot studiju materiālus e-studijās

1996 - 2010

Lektors

Liepājas medicīnas koledža, lektors

Veikt lektores pienākumus​​

2005 - pašlaik

Asistente

Liepājas universitāte

Veikt asistentes pienākumus, vadīt nodarbības studentiem​

2007 - 2013

Zinātniskais asistents

Liepājas universitāte

Veikt zinātniskos pētījumus izvēlētajā jomā​

2003 - 2007

Vadītāja, Montesori pedagogs

Biedrība - BRC "Celies, iesim!"

- Veikt vadītājas pienākumus

- Vadīt nodarbības bērniem​

1996 - 2005

Pasniedzēja

Liepājas medicīnas skola

- Veikt lektores pienākumus

- Vadīt nodarbības studentiem​​

1991 - 1996

Sporta ārsts

Liepājas sporta medicīnas dispansers/LCS

- ​Veikt sportistu profilaktiskās apskates un ārstēšanu​

Izglītība

2015 - pašlaik

Akadēmiskā doktora augstākās izglītības studijas

Liepājas Universitāte

Pētniecības metodoloģija, pētniecības metodes pedagoģijā

 

2003 - 2005

Izglītības zinātņu grāds pedagoģijā

Liepājas Pedagoģiskā akadēmija

Hiperaktivitāte, uzmanības deficīts, bērni

2000 - 2002

Speciālā pedagoģija

Liepājas Pedagoģiskā akadēmija

Montessori pedagoģija

1985 - 1991

Profesionālais maģistra grāds sporta medicīnā

Tartu Universitāte

Sporta medicīna

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2017 RSU zinātniskā konference

2017 RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs, tematiskais cikls " Studiju programmu vadītāju domapmaiņa"​

2017 RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs, tematiskais cikls "Academia izmantošanas iespējas pētniecībā"​

2017 RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs, tematiskais cikls "Virtuālā 3D disekcijas galda iespēju izmantošana studiju procesā"​

2017 RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs, tematiskais cikls "RSU studiju programmu ekosistēma"

2017 Liepājas universitātes Izglītības zinātņu institūta 9. zinātniskā konference "Sinerģija mācībās un sadarbībā"

2016 Starptautiskā interdisciplinārā zinātniskā konference "Society. Health. Welfare"

2016. VPP Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI) vasaras skola, Rēzeknes Tehnoloģiju Augstskola​

2016. RSU LF konference"Pētniecības aktualitātes veselības aprūpē II"

2016. Rēzeknes starptautiskā zinātniskā konference "Sabiedrība. Inegrācija. Izglītība", Rēzeknes Tehnoloģiju Augstskola​

2016. Valsts pētījumu programmas "inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā" ietvaros "kompetenču pieeja izglītībā", Rēzeknes Tehnoloģiju Augstskola

2016. LiepU 8. zinātniskā konference "Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā"

2016. RSU 15. zinātniskā konference

2016. RSU LF Zinātniskais forums " Veselības aprūpes darbinieka loma cilvēka drošumspējas veicināšanā"

2015. "Izturība. Mugura. Stāja", Latvijas treneru tālākizglītības centrs ​

2015. RSU zinātniskā konference

2015. LiepU 9. sociālā darba konference "Sociālā darba aktualitātes"

2014. "Aktualitātes fizikālajā un rehabilitācijas medicīnā", RSU

2014. ESF projekts, Latvijas Republikas Veselības Ministrija "Sporta medicīnas pamati primārās veselības aprūpes profesionāļu praksē"

2013. LiepU 5. zinātniskā konference Īzglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā"

2010. Personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana (ESF projekts „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai), kursi​

2010. "Veiksmīgi risinājumi skaistai novecošanai", RSU tālākizglītības fakultātes mācību programma

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Pozitīvas attieksmes veidošanās pret veciem cilvēkiem veselības aprūpes un sociālās labklājības studiju procesā

Kompetenču pieejas īstenošana veselības aprūpes speciālistu izglītošanā darbā ar veciem cilvēkiem

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ 1. līmeņa profesionālā studiju programma "Ārstnieciskā masāža"

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, 1. līmeņa profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Ārstnieciskā masāža

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Sporta medicīna

Gerontoloģija

Anatomija

Rehabilitācijas pamati

 

Vadītie studiju kursi

Anatomija

Darba vides ergonomika

Gerontoloģija

Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana

Kvalifikācijas darba izstrāde un valsts noslēguma pārbaudījums

Kvalifikācijas darbs

Kvalifikācijas eksāmens

Medicīniskā rehabilitācija

Prakse

Profesionālā komunikācija

Psiholoģijas pamati

Punktu un pēdu masāža

Rehabilitācija pacientu aprūpe

Rehabilitācijas pamati

Segmentārā masāža

Speciālie masāžas veidi

Spēka trenažieri

Sporta bioķīmija

Sporta fizioloģija

Sporta masāža

Sporta medicīna

Sporta spēles

Sporta teorija, treniņu teorija, metodika

Sporta un fitnesa uzturs

Sporta un saistaudu masāža

Trenažieru izmantošanas pamati un terminoloģija

Ūdensdziedniecības pamati

Uzvedības un saskarsmes kultūra

Veselības pedagoģija

Veselības sporta pamati

Veselīga uztura pamati

Vingrinājumu metodes dažādiem sagatavotības līmeņiem

Vingrošanas pamati un terminoloģija

Vispārējā ķirurģija un traumatoloģija

Vispārējā un sporta psiholoģija

Aerobikas pamati un terminoloģija

Aerobikas pamatsoļi

Alternatīvie masāžas veidi

Aromterapija

Bioloģija

Biomehānika

Darba aizsardzība un ergonomika

Darba tiesības

Dažādi aerobikas nodarbību veidi

Dermatoveneroloģija

Estētiskā aparātmasāža

Estētiskā grupu vingrošana

Farmakoloģija

Fizioloģija un patoloģiskā fizioloģija

Fizioterapijas pamati

Grāmatvedība

Grūtnieču masāža

Higiēna, sporta higiēna

Ieskats dažādos fitnesa nodarbību veidos

Ievads alternatīvajos masāžu veidos

Kardiotrenažieri

Kinezioloģija

Klasiskās un sporta masāžas pamati

Lietvedība

Manuālā limfodrenāža

Medicīnas terminoloģija krievu valodā

Medicīnas terminoloģija latīņu valodā

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un civilā aizsardzība

Nūjošana

Pediatrija un bērnu masāža

Pētniecības metodes

Pilates pamati un terminoloģija

Pirmā palīdzība un civilā aizsardzība

Projektu sagatavošana un vadība

Fitnesa joga

Kustību ietekme uz veselību

Rehabilitācija (fizoterapija)

Rehabilitācija pacientu aprūpē

Valsts eksāmens

Docētie studiju kursi

Anatomija

Darba vides ergonomika

Ergonomika

Gerontoloģija

Prakse

Rehabilitācija pacientu aprūpe

Sporta fizioloģija

Sporta medicīna

Sporta vēsture

Veselības sporta pamati

Kvalifikācijas darbs

Rehabilitācija pacientu aprūpē

Rehabilitācijas pamati

Ūdensdziedniecības pamati

Valsts pārbaudījums

Veca cilvēka aprūpe

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

bakalaura darbi: 10

​kvalifikācijas darbi: 20

recenzētie:

​​bakalaura darbi: 10

kvalifikācijas darbi: 11

 

Projekti

 

 

Pētnieks (projekti), Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle, Proj. "Lucky you getting older in Europe"​ Nr. 2016-1-FI101-KA202-022646​

Pētnieks (projekti), Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle, Proj." European Later Life Active Network" Nr. 539547-LLP-1-FI-ERASMUS-ENW

 

 

projekta administratīvais vadītājs, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle, Proj." European Later Life Active Network" Nr. 539547-LLP-1-FI-ERASMUS-ENW

 

 

2014 – International Staff Training Week with LLP/Erasmus, Tartu Health care college

 

 

2010 – Leonardo da Vinci projekts"Multinational Network of Child, Disabled and Elderly Care – Trainer Mobility, MNCDEC - T"

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2003-2007 Biedrība BRC "Celies-iesim!", Liepāja, Latvija, vadītāja

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2015. gads: RSU "Atzinības raksts"

 

Publikācijas

 

Tēzes​​

 

 

 

Implementation of competency based approach in educating health care specialists at work with older people / D.Berloviene, G.Beta, D.Deimante, D.Role, A.Samusevica // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.25.

Topošo veselības aprūpes speciālistu motivācija vecu cilvēku sociālās labklājības veicināšanā/ Motivation of future health care specialists in promoting social well being of elderly people / D. Berloviene, A. Samusēviča// Starptautiskā zinātniskā konference ''Society. Integration. Education" (Rēzekne, May 27-28) : Publication / Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 27th - 28th, 2016.​ - Rēzekne, 2016. P. 57-66​

 

 

 

 

Bēta, Gunta. Paaudžu sadarbība Eiropas sabiedrības novecošanas kontekstā / G.Bēta, D.Deimante-Hartmane, D.Berloviene // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 5.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Kokarēviča
Docētāja, Vieslektore