Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Irina Evansa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anestezioloģija un reanimatoloģija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par anestēzijas etapiem un veidiem, operācijas un anestēzijas risku, par intensīvo terapiju biežāk sastopamās situācijās iekšķīgo slimību, neiroloģijas un ķirurģijas klīnikās, kā arī iemācīties padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas pamatus. Sniegt zināšanas par katastrofu medicīnas organizatoriskiem pamatiem, materiāli-tehnisko nodrošinājumu, cietušo vispārējā stāvokļa novērtējumu, medicīniskās šķirošanas un ārstēšanas pamatprincipiem, ķīmiskām katastrofām un to seku likvidācijas īpatnībām, kā arī sniegt zināšanas par akūtu eksogēnu intoksikāciju epidemioloģiju, toksikokinētiku un ārstēšanas īpatnībām, atsevišķu saindēšanās veidu klīnisko norisi, ieteiktiem ārstēšanas principiem un aktuālākām indīgām vielām.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas studiju kursos, kas apgūti iepriekšējos studiju gados par ķirurģisko operāciju veidiem, topogrāfisko anatomiju, klīnisko farmakoloģiju, patoloģisko fizioloģiju, klīniski laboratoriskajiem izmeklējumiem, kā arī pirmajā palīdzībā par pacienta primāro un sekundāro izmeklēšanu notikuma vietā, kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu, šoka pamatelementiem.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs nosaukt un raksturot anestezioloģijas un intensīvās terapijas metodes, atpazīs un raksturos šoku (īpaši hipovolēmisko, anafilaktisko, septisko), spēs veikt padziļināto kardiopulmonālo reanimāciju, pratīs nosaukt un raksturot patofizioloģisko un bioķīmisko procesu pārmaiņas ķirurģiskās traumas ietekmē, sāpju sindroma postošo ietekmi uz organismu un nociceptīvās impulsācijas pārvadi uz CNS, raksturos sāpju sindroma blokādes veidus reflektorā loka posmos, anestēzijas pamata principus, veidus, to priekšrocības un blakusefektus, ķirurģiskā pacienta pirmsoperācijas izmeklēšanas īpatnības, ķirurģiskā pacienta fizikālā stāvokļa vērtēšanas metodi ar ASA skalu, kā arī ķirurģiskā pacienta pirmsoperācijas sagatavošanas pamata principus un perioperatīvo aprūpi, kritiskos stāvokļus un intensīvās terapijas pamatus. Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par katastrofu medicīnisko seku likvidācijas principiem, sniedzot neatliekamo palīdzību pēc iespējas lielākam cietušo skaitam iespējami īsākā laikā, ievērojot prioritātes principu, kā arī iegūs pamatzināšanās klīniskā toksikoloģijā – toksisko vielu iekļūšanas ceļi organismā toksikokinētiskie apsvērumi, saindēšanās klīniskā gaita un ārstēšanas iespējām un īpatnībām.

Prasmes

Varēs veikt sirds elektrisko defibrilāciju, padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas pamatpasākumus, nodrošināt elpceļu caurlaidību ar instrumentālām metodēm (elpvadi, balsenes maska, balsenes caurule, trahejas intubācija, krikotireotomija), spēs izvērtēt komatoza pacienta stāvokli. Varēs veikt cietušo šķirošanu notikuma vietā un slimnīcās, spēs nodrošināt cietušajiem dzīvībai svarīgās funkcijas un nepieciešamo neatliekamo terapiju, atbilstoši katastrofas un ievainojuma raksturam, spēs izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus; balstoties uz anamnēzes datiem, pacienta sūdzībām, klīniskiem simptomiem un laboratoriskiem izmeklējumiem spēs diagnosticēt akūtas intoksikācijas, novērtēt to smaguma pakāpi un nepieciešamās terapijas apjomu.

Kompetences

Varēs veikt sirds elektrisko defibrilāciju, padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas pamatpasākumus, nodrošināt elpceļu caurlaidību ar instrumentālām metodēm (elpvadi, balsenes maska, balsenes caurule, divlūmenu traheoezofageālā (Combitube) caurule, trahejas intubācija, krikotireotomija), spēs izvērtēt komatoza pacienta stāvokli. Varēs nodrošināt cietušajiem dzīvībai svarīgās funkcijas un nepieciešamo neatliekamo terapiju, balstoties uz anamnēzes datiem, pacienta sūdzībām, klīniskiem simptomiem un laboratoriskiem izmeklējumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb5BakalaursObligātsArtūrs Mokanu, Irina Evansa
Māszinības, MZF5BakalaursObligātsArtūrs Mokanu, Irina Evansa