Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:10 / 15
Kursa vadītājs:Anita Vētra
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Izstrādāt un aizstāvēt pētniecības darbu profesionālā bakalaura iegūšanai veselības aprūpē

Priekšzināšanas

Studiju programmā apgūtie studiju kursi

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursos iegūtās zināšanas

Prasmes

Studiju kursos iegūtās prasmes

Kompetences

Piedalās pētniecībā, kā zinātnes attīstīšanā, izmantojot uz pierādījumiem balstītas prakses principus. Izmanto dažādas aktivitātes, atbilstoši sabiedrības vajadzībām, skaidrojot saikni starp nodarbēm, veselību un labklājību. Izprot un pielieto stratēģijas pakalpojumu nodrošināšanai reģionārā līmenī, atbilstoši veselības un sociālajām vajadzībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA8BakalaursObligātsIlze Blūmentāle, Andra Vabale, Santa Salaka, Ilze Klatenberga, Solveiga Čeirane, Dace Strautmane, Kristīne Riemere, Ilona Laizāne, Anita Vētra, Evija Griškeviča, Kaspars Jasinkevičs, Inga Hāzenfus-Zariņa, Eleonora Smeltere
Ergoterapija, RFE8BakalaursObligātsZane Liepiņa, Anete Nelsone, Ieva Rugina, Ināra Lomonovska, Lelde Krauze, Ieva Jēkabsone, Lolita Cibule, Agnese Kārkliņa
Fizioterapija, RFF8BakalaursObligātsMāra Kuļša, Anita Vētra, Ailī Horna-Butkeviča, Daina Šmite, Daiga Pulmane, Dace Bērtule, Dace Stirāne, Jurģis Eglītis, Dace Driba, Marita Spuntele-Kondrjakova, Līga Līdumniece-Šulce, Lolita Cibule, Uģis Ciematnieks, Evita Legzdiņa
Fizioterapija, RFFN10BakalaursObligātsRimma Beļikova, Liene Glāzere, Līga Vainore, Anita Vētra, Dace Bērtule, Dace Stirāne, Marita Spuntele-Kondrjakova, Māra Kuļša, Olafs Brūvers, Ilze Tāse, Daiga Pulmane, Voldemārs Arnis
Ortozēšana - protezēšana, RFO8BakalaursObligātsĒriks Švēde, Signe Tomsone, Aivars Vētra, Inga Hāzenfus-Zariņa, Aleksejs Kataševs, Gundars Rusovs
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Audiologopēdija, RFA7BakalaursObligāts
Ergoterapija, RFE7BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFF7BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN9BakalaursObligāts
Ortozēšana - protezēšana, RFO7BakalaursObligāts