Pārlekt uz galveno saturu

Katedras mērķis un pamatuzdevumi

 • Kvalificētas līdzdiploma un tālākizglītības organizēšana rehabilitācijā, fizioterapijā, ergoterapijā, audiologopēdijā, tehniskajā ortopēdijā, veselības aprūpē
 • Studentu, bakalauru, maģistru un rezidentu zinātniski pētniecisko darbu vadīšana
 • Doktorantūras studiju un promocijas darbu vadīšana
 • Katedras personāla zinātniski pētnieciskās darbības veicināšana
 • Katedras personāla kvalifikācijas paaugstināšanas un darbības nodrošināšana

Galvenie darbības virzieni

 • Rehabilitācija
 • Fizioterapija
 • Ergoterapija
 • Audiologopēdija
 • Tehniskā ortopēdija
 • Veselības aprūpe

Pētniecības virzieni

 • Gados vecu cilvēku ikdienas funkcionēšana
 • Apkārtējās vides ietekme uz indivīda funkcionālajām spējām
 • Dzīves kvalitātes un funkcionēšanas aspekti bērniem ar nespēju
 • Palīgtehnoloģiju izmantošana rehabilitācijā
 • Pārejošā un hroniskā darba nespēja
 • Dažāda veida dzirdes traucējumu rehabilitācija
 • Pirmsskolas vecuma bērnu runas un valodas attīstība
 • Kaulaudu biomehānisko īpašību loma rehabilitācijā
 • Centrālās nervu sistēmas slimību un traumu izraisītu seku rehabilitācija

Starptautiskā un vietējā sadarbība studiju vai zinātniskajā darbā

 • Studiju procesa un mācību prakses nodrošināšanai sadarbība notiek ar dažādām ārstniecības un pedagoģijas iestādēm
 • Studiju procesa pētniecības un pieredzes apmaiņas veicināšanai sadarbība notiek ar Daugavpils Universitāti, Lietuvas Veselības zinātņu universitāti Kauņā, Tallinas Veselības augstskolu, Ļubļanas Universitāti Slovēnijā, Lundas Universitāti Zviedrijā, Karolinskas institūtu Stokholmā, Zviedrijā, Gēteborgas Universitāti Zviedrijā, Roterdamas Erasma Universitāti Nīderlandē

Katedras darbība RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā

Rehabilitācijas katedra RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā realizē studiju programmas Fizioterapija, Audiologopēdija, Ergoterapija, Ortozēšana, protezēšana. Studentu apmācības notiek telpās, kas aprīkotas ar interaktīvām tāfelēm, funkcionālām kušetēm un tehniskiem palīglīdzekļiem. Tur arī ierīkots Montesori kabinets.