Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inna Dovladbekova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Citas ekonomikas un uzņēmējdarbības apakšnozares

Mērķis

Apgūt bakalaura darba rakstīšanas principus, pilnveidot izpratni par zinātniska pētījuma metodoloģiju un metodēm, veicināt zināšanas par bakalaura darba pētījuma metodoloģijas izstrādi, pētniecības metožu izvēli un pielietojumu, struktūru, izstrādes gaitu un pabeigšanu.

Priekšzināšanas

Biznesa pētījumu metodoloģija. Statistika. Studiju darbi/ Semestru projekti.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina bakalaura darba rakstīšanas pamatprincipus, galvenos darba elementus un zinātniskā darba ētiku. Studējošie spēj aprakstīt pētījuma metodoloģijas struktūru un pētījuma procesa posmus, definēt pētījuma mērķi, uzdevumus, pētījuma metožu veidus, to būtību un nepieciešamību.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pilnveido akadēmiskās rakstīšanas prasmi, pratīs izstrādāt pētījuma struktūru un pētījuma organizācijas posmus, kā arī patstāvīgi pielietot atbilstošas pētniecības metodes dažādās uzņēmējdarbības pētniecības jomās.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie spēj veikt augstas kvalitatīvu zinātnisku darbu. Studējošie spēs izstrādāt bakalaura darba pieteikumu atbilstoši izvēlētai tēmai, atlasīt nepieciešamos informācijas avotus, spēs praktiski pielietot pētījuma metodes un interpretēt iegūtos rezultātus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE6BakalaursObligāts
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība, IBSEeng6BakalaursObligātsRomāns Putāns
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR6BakalaursObligāts