Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Bērnu ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Arnis Eņģelis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Dot studentiem iespēju apgūt pamatzināšanas par biežākajām bērnu ķirurģiskajām slimībām un iedzimtām attīstības anomālijām, īpaši tām, kas prasa neatliekamu diagnostiku un operatīvu ārstēšanu, uzsverot bērnu ķirurģijas īpatnības un būtiskākās atšķirības no pieaugušo ķirurģijas.

Priekšzināšanas

Cilvēka normālā anatomija un fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, ķirurģija, pediatrija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas, kas ļauj:
• aprakstīt iedzimtu un iegūtu gremošanas trakta necaurejamību bērniem;
• raksturot iedzimtas nieru un urīnizvadceļu attīstības anomālijas;
• definēt bērnu traumatoloģijas un ortopēdijas īpatnības;
• raksturot akūtu hematogēnu osteomielītu bērnu vecumā;
• izklāstīt akūta apendicīta etioloģiju, patoģenēzi, formulēt diagnostikas un ārstēšanas taktiku, kā arī profilaksi;
• formulēt iespējamās komplikācijas un to novēršanas iespējas pēcoperācijas periodā;
• iegūt zināšanas, izpratni un spēju aprakstīt bērnu ķirurģijas īpatnības un definēt būtiskākās atšķirības no pieaugušo ķirurģijas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• kvalitatīvi ievākt anamnēzi;
• veikt slimnieka vispārējo klīnisko izmeklēšanu;
• analizēt iegūtos datus;
• izstrādāt pacientam individuālu izmeklēšanas plānu;
• izstrādāt bērna aprūpes plānu pirms- un pēcoperācijas periodā;
• noformulēt un pamatot izvērstu klīnisko diagnozi, pamatojot to uz diferenciāldiagnostiku, kā arī noformulēt ārstēšanas taktiku (indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai).

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• loģiski un argumentēti formulēt un pamatot klīnisko diagnozi bērnu vecuma ķirurģisko patoloģiju gadījumos;
• izstrādāt diagnostikas un ārstēšanas taktiku bērnu ķirurģisko patoloģiju gadījumos;
• formulēt indikācijas konservatīvai un ķirurģiskai ārstēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF10MaģistrsObligātsTimurs Zurmutaī, Dzintars Ozols, Zane Ābola, Aigars Pētersons, Astra Zviedre, Jānis Upenieks, Arnis Eņģelis, Daila Pugačevska, Jānis Karlsons, Agnese Rekēviča, Artūrs Vīksne, Mohits Kakars
Medicīna, SSNMF10MaģistrsObligātsTimurs Zurmutaī, Dzintars Ozols, Zane Ābola, Astra Zviedre, Jānis Upenieks, Arnis Eņģelis, Jānis Karlsons, Agnese Rekēviča, Mohits Kakars
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsObligātsTimurs Zurmutaī, Dzintars Ozols, Zane Ābola, Astra Zviedre, Jānis Upenieks, Arnis Eņģelis, Jānis Karlsons, Agnese Rekēviča, Mohits Kakars
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF9MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMFz10MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF9MaģistrsObligāts