Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Bērnu ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Arnis Eņģelis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Dot studentiem iespēju apgūt padziļinātas zināšanas par biežākajām bērnu ķirurģiskajām slimībām un iedzimtām attīstības anomālijām, to prenatālo diagnostiku, fetālās ķirurģijas iespējām, operatīvās ārstēšanas metodēm, pēcoperācijas apsekošanas algoritmu izveidi un pacienta dzīves kvalitātes kritēriju izvērtēšanu; kā arī sniegt zināšanas par netipisku ķirurģisku un terapeitisku saslimšanu diferenciāldiagnostiku. Pieeja - bērnu ķirurģijas problēmu tēmas. 1 nodarbība - praktisks simulāciju notikums.

Priekšzināšanas

Cilvēka normālā anatomija un fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, ķirurģija, pediatrija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas, kas ļauj:
• aprakstīt dzemdību traumu;
• uzskaitīt iedzimtās ķirurģiskās patoloģijas, formulēt to prenatālās un postnatālās diagnostikas kritērijus; izstrādāt individuālu postnatālās diagnostikas un ārstēšanas plānu;
• definēt jaundzimušo ķirurģisko infekciju, izklāstīt ārstēšanas taktiku;
• atpazīt nabas apvidus patoloģiju, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas principus;
• aprakstīt un attēlot shēmās jaundzimušo un bērnu vecuma ķirurģisko patoloģiju ķirurģiskās ārstēšanas metodes;
• aprakstīt pacienta dzīves kvalitātes kritērijus pēc ķirurģiskas patoloģijas operatīvas korekcijas;
• iegūt zināšanas, izpratni par jaundzimušo un bērnu vecuma ķiruģisko patoloģiju diagnostiku, ārstēšanu un pēcoperācijas novērošanu;
• atpazīt netipiskas bērnu vecuma ķirurģiskas saslimšanas, izklāstīt to diferenciāldiagnostiku.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs:
• nozīmēt medikamentus un citus farmakoloģiskos līdzekļus;
• izmantot kontrastvielu diagnostikā un ārstēšanā, ņemot vērā tās iedarbības efektus un blakusparādības;
• ievērot medikamentu un izmeklējumu nozīmēšanas ētiskos un deontoloģiskos aspektus;
• noformulēt un pamatot izvērstu klīnisko diagnozi, pamatojot to uz diferenciāldiagnostiku, kā arī noformulēt ārstēšanas taktiku (indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai);
• izveidot individuālu pēcoperācijas novērošanas plānu;
• sniegt norādījumus dzīves kvalitātes uzlabošanai pēc ķirurģisku patoloģiju korekcijas.
MITC - apgūt brūču primārās apstrādes un kopšanas prasmes, aseptiku un antiseptiku - prektiskā B1 līmenī.
Pacienta ar bērnu vecuma ķirurģisku patoloģiju kurēšana. Iepazīšanās ar jaunāko literatūru, kas saistās ar konkrēto bērnu vecuma ķirurģisko patoloģiju.
Piedalīšanās apgaitā pie pacienta, diskusijās, izmeklējumos un terapijā.
Akadēmiskās slimības vēstures rakstīšana, darba prezentēšana, aizstāvēšana un diskusija piedaloties Bērnu ķirurģijas katedras docētājiem.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• loģiski un argumentēti formulēt un pamatot klīnisko diagnozi bērnu vecuma iedzimto un iegūto ķirurģisko patoloģiju gadījumos;
• izstrādāt prenatālās un postnatālās diagnostikas un ārstēšanas taktiku iedzimto un iegūto bērnu ķirurģisko patoloģiju gadījumos;
• formulēt indikācijas konservatīvai un ķirurģiskai ārstēšanai;
• pamatot ārstēšanas taktikas izvēli;
• izvērtēt paredzamo dzīves kvalitāti iedzimtu ķirurģisko patoloģiju gadījumos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Pediatrija, MFp 11MaģistrsObligātsTimurs Zurmutaī, Dzintars Ozols, Zane Ābola, Astra Zviedre, Jānis Upenieks, Arnis Eņģelis, Daila Pugačevska, Jānis Karlsons, Agnese Rekēviča, Mohits Kakars