Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Linda Gailīte
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas par cilvēku kā vienotu sistēmu, veidojot integratīvu pamatu specializētākām studijām, iegūt nepieciešamās prasmes šo zināšanu izmantošanā veselības sporta speciālista praksē.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas zināšanas vispārīgajā bioloģijā, atbilstoši vidusskolas mācību programmai.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zinās eikariotu šūnas uzbūvi, funkcijas un to saistību ar cilvēka patoloģiju; galvenos šūnu dalīšanās veidus, to saistību ar cilvēka patoloģiju; cilvēku pazīmju iedzimšanas likumsakarības. Priekšstats par ģenētisko testu nozīmi sporta medicīnā.

Prasmes

Studenti apgūs prasmes strādāt ar gaismas mikroskopu, analizēt preparātus; sagatavot ciltskoku pazīmju pārmantošanās analīzei.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas par cilvēku kā bioloģisku būtni.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.