Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Līga Ēriksone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība; Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas par cilvēku kā vienotu sistēmu; par ģenētisko procesu lomu veselības saglabāšanā un vielmaiņas slimību attīstībā; teratogēno ārējās vides faktoru iedarbību embrioģenēzē, apgūt zināšanas par parazītu lomu slimību attīstībā, iegūt nepieciešamās prasmes šo zināšanu izmantošanā.

Priekšzināšanas

Vispārīgajā bioloģijā atbilstoši vidusskolas mācību programmai.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti analizē dažādu eikariotu šūnas uzbūves atbilstību tās funkcijām; pamato saistību starp šūnas struktūru un abnormālību funkciju lomu cilvēka patoloģijā; salīdzina mitozē un mejozē notiekošos procesus; zina ģenētikas galvenās likumsakarības; novērtē Mendeļa eksperimentu nozīmi ģenētikas attīstībā; salīdzina monohibrīdiskās, dihibrīdiskās, polihibrīdiskās un analizējošās krustošanas rezultātus; skaidro DNS replikāciju, transkripciju, translāciju; zina hromosomālās pataloģijas, to rašanās iemeslus, klasificē ģenētisko pazīmju un patoloģiju iedzimšanas tipus; pamato savu viedokli, analizējot konkrētās situācijas par cilvēka pazīmju pārmantošanu; izskaidro biežāk Latvijā sastopamos parazītu morfoloģiju, invadēšanās iespējas, dzīves ciklu, patogenitāti un simptomus, lokalizāciju cilvēka organismā, diagnozes noteikšanas veidu un iesaka profilaksi; lieto lekcijā un nodarbībā apskatītos bioloģijas jēdzienus un terminus.

Prasmes

Studenti lieto gaismas mikroskopu, sagatavo vienkāršus mikropreparātus, identificē biežāk sastopamos parazītus; atpazīst dažādas eikariotu šūnas; dažādu tipu metafāzes hromosomas; politēnās hromosomas; skaidro struktūru uzbūves saistību ar funkcijām; grafiski attēlo mitozes un mejozes fāzes un skaidro notiekošos procesus; veido ooģenēzes un spermatoģenēzes shēmas; sastāda un analizē dažādu iedzimšanas tipu ciltskokus; izdala un DNS no augu šūnām; klasificē mainības un mutāciju veidus; diskutē par gēnu, hromosomu, genoma mutāciju rašanās mehānismiem; risina vienkāršus ģenētikas un molekulārās bioloģijas uzdevumus.

Kompetences

Studenti analizē situācijas medicīniskajā parazitoloģijā, ģenētikā. Novērtē organoīdu nozīmīgumu audu, orgānu un organisma funkcionēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP1Pirmais līmenisObligātsLīga Ēriksone