Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ieva Reine
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Sniegt pamatzināšanas un prasmes atbilstošu kvantitatīvo pētījumu plānošanā, datu ieguvē un statistiskajās datu apstrādes metodēs (aprakstošā statistika un slēdzienstatistikas metodes atšķirību novērtēšanai), kas nepieciešamas zinātniski pētniecisko darbu izstrādei un statistisko rādītāju pielietošanai savā specialitātē.

Priekšzināšanas

Vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas matemātikā un informātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas un prasmes atbilstošu kvantitatīvo pētījumu plānošanā, datu ieguvē, statistiskajās datu apstrādes metodēs (aprakstošā statistika un slēdzienstatistikas metodes atšķirību novērtēšanai), kas nepieciešamas zinātniski pētniecisko darbu izstrādei un statistisko rādītāju pielietošanai savā specialitātē.
Pēc studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
* izvēlēties piemērotāko datu ieguves metodi;
* atpazīt statistisko terminoloģiju un izmantotās pamatmetodes dažāda veida publikācijās;
* manuāli īstenot biežāk lietotās datu analīzes metodes;
* pārzināt kritērijus datu apstrādes metožu izmantošanai;
* pareizi interpretēt svarīgākos statistiskos rādītājus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
* izvēlēties piemērotas datu apstrādes metodes, t.sk., spēs veikt statistisko hipotēžu pārbaudes;
* statistiski apstrādāt pētījuma datus;
* korekti sagatavot datus statistiskai apstrādei;
* izveidot tabulas un diagrammas ar iegūtajiem rezultātiem.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi argumentēti pieņemt lēmumu par statistikas datu ieguves un apstrādes metožu izmantošanu pētījuma mērķa sasniegšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMF8MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF7MaģistrsIerobežota izvēleIeva Reine
Medicīna, SSNMFz8MaģistrsIerobežota izvēleIeva Reine
Medicīna, SSNMF7MaģistrsIerobežota izvēleIeva Reine