Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:10 / 15
Kursa vadītājs:Dzintra Kažoka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anatomija

Mērķis

Sniegt studentiem fundamentālas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi, orgānu sistēmām un to funkcijām pēc sistemātiskās anatomijas principa, nostiprinot apgūtās teorētiskās zināšanas preparējot.

Priekšzināšanas

Bioloģija vidusskolas programmas apmērā pirms studiju kursa sākuma. Pēc kursa 1. un 2. semestra: apgūtās anatomijas tēmas atbilstoši programmai.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs: 1) formulēt cilvēka vietu organismu klasifikācijas sistēmā, izklāstīt organisma uzbūves pamatprincipus; 2) aprakstīt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmu uzbūvi, orgānu novietojumu, funkcijas, savstarpējās likumsakarības, apasiņošanu un inervāciju; 3) definēt anatomijas pamatjēdzienus un terminus latviešu un latīņu valodās; 4) parādīt svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni; 5) iegūt pamatizpratni par 3D modelēšanu, printēšanu un saistītām tehnoloģijām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs: 1) izskaidrot un parādīt skeleta kaulus un to veidojumus, locītavas, muskuļus, galvenos asinsvadus un nervus, iekšējos orgānus, to daļas un maņu orgānus uz anatomijas praktiskajās nodarbībās lietotiem mācību līdzekļiem, pielietojot atbilstošus anatomijas pamatjēdzienus un terminus latviešu un latīņu valodās; 2) iegūt, vērtēt, apkopot un salīdzināt informāciju no dažādiem literatūras un specifiskiem informācijas avotiem; 3) attīstīt prasmi uzdot konkrētus jautājumus vai meklēt atbildes par cilvēka ķermeņa uzbūvi, attīstot prasmi izteikt savu viedokli, to argumentēt un papildināt; 4) veikt darbu individuāli vai komandā; 5) veidot dialogu un iekļauties diskusijās; 6) pielietot preparēšanas tehniku; 7) veikt pareizu materiāla sagatavošanu; 8) atpazīt atpreparētās anatomiskās struktūras; 9) atšķirt klasisko struktūru novietojumu no normas variantiem; 10) interpretēt un izskaidrot iegūtos rezultātus, formulēt secinājumus un iepazīstināt citus ar iegūtajiem rezultātiem (rakstos, mutvārdos); 11) sagatavot 3D modeli printēšanai un to izprintēt.

Kompetences

Studenti zinās, identificēs un aprakstīs dažādas cilvēka ķermeņa anatomiskās struktūras attiecībā pret sistēmām, atrašanās vietu un plaknēm; demonstrēs izpratni par cilvēka ķermeņa galveno sistēmu anatomisko terminoloģiju un primārajām funkcijām; palielinās savu konkurētspēju 3D saistītā darba tirgū.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsObligātsJānis Vētra, Jeļena Kucina, Santa Kursīte, Liene Martinsone-Bērzkalne, Silvija Umbraško, Dzintra Kažoka, Liāna Pļaviņa
Medicīna, SSNMF2MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Anastasija Ļihačeva, Normunds Bauers, Dace Buile, Ksenija Soldatenkova, Dzintra Kažoka, Andris Čakstiņš
Medicīna, SSNMFz1MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Edgars Edelmers, Ksenija Soldatenkova, Andris Čakstiņš, Elīna Sīmane, Normunds Bauers, Arta Grabčika, Dzintra Kažoka
Medicīna, SSNMFz3MaģistrsObligātsJānis Vētra, Dace Buile, Liene Martinsone-Bērzkalne, Gundega Skruze-Janava, Dzintra Kažoka, Liāna Pļaviņa, Andris Čakstiņš
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF1MaģistrsObligātsJānis Vētra, Edgars Edelmers, Andris Čakstiņš, Normunds Bauers, Arta Grabčika
Medicīna, SSNMF3MaģistrsObligātsJānis Vētra, Dace Buile, Normunds Bauers, Andris Čakstiņš, Dzintra Kažoka
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Normunds Bauers, Andris Čakstiņš
Medicīna, SSNMF1MaģistrsObligātsLiāna Pļaviņa, Edgars Edelmers, Arta Grabčika, Liene Martinsone-Bērzkalne, Gundega Skruze-Janava, Elīna Sīmane, Anastasija Ļihačeva
Medicīna, MF3MaģistrsObligātsJānis Vētra, Jeļena Kucina, Santa Kursīte, Liene Martinsone-Bērzkalne