Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Ziemane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Dot iespēju studentiem iegūt zināšanas par cilvēktiesību nozīmi informācijas tehnoloģiju laikmetā, attīstīt prasmes formulēt problēmjautājumus un to risinājumus, veidot analītiskās prasmes un argumentācijas iemaņas, kā arī veidot tādu attieksmi, kas sekmē informācijas sabiedrības attīstību un efektīvu cilvēka pamattiesību īstenošanu un aizsardzību digitālajā vidē.

Priekšzināšanas

Jābūt zināšanām par cilvēktiesību saturu un to ierobežošanas metodoloģiju, kā arī par tiesību normu iztulkošanas metodēm, piemērošanu un kolīziju risināšanu.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūtās zināšanas ļauj sekmīgi apgūt turpmākos studiju kursus un kalpo kā pamats kāzusa veiksmīgai risināšanai.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais izprot tiesību normu un tehnoloģiju izmantošanas mijiedarbību un kopsakarības, analizējot cilvēktiesību piemērošanas prakses atziņas.

Kompetences

Studējošie var patstāvīgi risināt problēmjautājumus, kas saistīti ar tiesību piemērošanu informāciju tehnoloģiju laikmetā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēleDita Plepa, Ilze Ziemane
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēleDita Plepa, Ilze Ziemane
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēleDita Plepa, Ilze Ziemane
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēleDita Plepa, Ilze Ziemane
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēleDita Plepa, Ilze Ziemane
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēleDita Plepa, Ilze Ziemane
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēleDita Plepa
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēleDita Plepa