Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aleksandrs Matvejevs
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistu, kuram ir zināšanas un prasmes darba aizsardzības sistēmas vadīšanas, organizēšanas un uzraudzības jomās, darba vides risku, analīzes, prognozēšanas jomās un kurš būtu spējīgs apzināt savas un sava padotā personāla darba vietas riskus pieņemt lēmumus.
Uzdevumi: veicināt zināšanu apguvi par darba aizsardzību.

Priekšzināšanas

Darba tiesību pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Par darba tiesisko attiecību regulējumu Latvijā.

Prasmes

Plānot darba aizsardzības un ar to saistīto vides aizsardzības darbību uzņēmumā.

Kompetences

Spēja analizēt un praksē pielietot normatīvo aktu un standartu prasības darba aizsardzības jomā; prast atpazīt darba vides riskus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.