Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dace Tarasova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Iegūt kvalificēta jurista zināšanas un kompetences attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām, kuras varētu izmantot valsts pārvaldē un/vai privātajā sektorā.

Priekšzināšanas

Vispārīgas zināšanas par tiesībām, civiltiesību pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa laikā studējošie iegūs zināšanas par:
• teorētiskajām pamatnostādnēm darba tiesību jomā;
• darba tiesību sistēmu un subjektiem;
• darba tiesību galvenajiem posmiem (darba tiesisko attiecību dibināšanu, darbinieka un darba devēja saistībām, darba organizāciju un darba tiesisko attiecību izbeigšanu);
• darba samaksas jautājumiem valsts un privātajā sektorā strādājošajiem, strīdus risināšanas veidiem un iespējām un sociālā dialoga būtību.

Prasmes

Studiju kursa laikā studējošie iegūst prasmes:
• sistematizēt un analizēt juridiskos tekstus;
• patstāvīgi analizēt teorētisko literatūru un judikatūru;
• veikt salīdzinošo izpēti dažādu darba tiesību problēmu gadījumos;
• patstāvīgi izvērtēt dažādus kāzusus darba tiesību praksē un sniegt to juridisku novērtējumu.

Kompetences

Studiju kursa laikā studējošie iegūst šādas kompetences:
• normatīvo aktu izpratne darba tiesību jomā;
• tiesību normu interpretācijas metožu izmantošana;
• zinātniski ticamu avotu atlase un izvērtēšana;
• tiesu spriedumu apzināšana un analīze.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMaz1MaģistrsObligātsDace Tarasova