Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ivars Redisons
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Sniegt studentiem izpratni par Eiropas Savienības un Latvijas nodarbinātības politiku, darba aizsardzību un darba tiesībām, to būtību, saturu un nozīmi, sniegt izpratni par darba ņēmēju un darba devēju organizāciju funkcijām, pušu sarunām kā darba attiecību pamatu, darba normēšanu, piespiedu darba aizliegumu, cilvēka bioloģisko spēju izmaiņām atkarībā no vecuma; sniegt zināšanas par iespēju atjaunot pārkāptās tiesības ārpustiesas un tiesas ceļā.

Priekšzināšanas

Vispārējie tiesību pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti gūs zināšanas strādājošo interešu aizstāvībai nepieciešamo dokumentu formēšanā, un strīdu risināšanas kārtībā tiesā. Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs identificēt tiesiska rakstura problēmas, kuras ir saistītas ar darba tiesību īstenošanu, un rast veidus un formas to īstenošanai.

Prasmes

Studenti gūs prasmi orientēties Darba likumā, Darba aizsardzības likumā un ES direktīvās nodarbinātības jomā.

Kompetences

Studenti apgūs rīcību konkrētām situācijām, darba strīdus gadījumos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS3Pirmais līmenisObligātsIvars Redisons