Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Valdis Savickis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Papildināt studējošo zināšanas un prasmes darījumos ar nekustamo īpašumu, iemācīt studējošajiem patstāvīgi identificēt un risināt starpdisciplināros problēmjautājumus, kas saistīti ar tiesību nostiprināšanu, saskatīt kopīgo atsevišķās tiesību nozarēs, veicot darījumus ar nekustamo īpašumu, un sekmīgi sagatavot procesuālos dokumentus tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Priekšzināšanas

Juridiskās metodes, Ģimenes tiesības, Lietu tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina darījumu ar nekustamo īpašumu reglamentējošos tiesību avotus, izprot publiskās reģistrācijas nepieciešamību un zemesgrāmatu lomu, pārzina darījumu reģistrēšanas kārtību un tai nepieciešamos dokumentus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pielieto attiecīgās tiesību normas konkrētu tiesisko situāciju risināšanā, sagatavo procesuālos dokumentus, analizē problēmjautājumus un dod tiem patstāvīgu un motivētu novērtējumu, piedāvā situācijas risinājumu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie identificē un pielieto lietu un saistību tiesību avotus, zemesgrāmatu tiesību avotus, piemēro zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā, sistemātiski un racionāli piemēro juridiskās metodes, patstāvīgi paaugstina savu kvalifikāciju, analizē juridisko informāciju, identificē un analizē praksē aktuālos problēmjautājumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZz6BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ6BakalaursIerobežota izvēleValdis Savickis