Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Elga Sidhoma

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:DVK_002LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Dermatoloģija un veneroloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Elga Sidhoma
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Dermatoloģijas un veneroloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elga Sidhoma
Kontaktinformācija:Rīga, Linezera iela 3, idkatrsu[pnkts]lv, idkatrsu[pnkts]lv, +371 67014777
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, histoloģijā, fizioloģijā, patoloģiskajā anatomijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, propedeitikā, iekšķīgās slimībās, farmakoloģijā.
Mērķis:
Sekmēt teorētisko un praktisko zināšanu apguvi par ādas un seksuāli transmisīvo slimību etioloģiju un attīstības mehānismiem cilvēka organismā, sasaistot tās ar klīniskajām izpausmēm, principiālām pieejām ārstēšanai un konkrētas specifiskās un etioloģiskās terapijas iespējām, kā arī par izsargāšanās iespējām no STS un lipīgām ādas infekciju slimībām, to izplatības ierobežošanu un ietekmi uz indivīda dzīves kvalitāti un sabiedrības veselību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ādas pigmentētie audzēji – melanoma, nevusi. Mūsdienu uzskati par riska faktoriem, diagnostiku, terapijas iespējām, profilaksi.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Ādas ne-melanocītu audzēji – aktīniskās keratozes, bazālo šūnu karcinoma, plakanšūnu karcinoma. No iedeguma līdz ādas vēzim. Kā pasargāt sevi un savus tuviniekus?Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Iekšķīgo slimību izpausmes uz ādas.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Ādas bojājumu izpausmes iekšējo orgānu ļaundabīgo slimību gadījumos (Svita sindroms, acantosis nigricans, paraneoplastiskais sindroms, Bazeksa sindroms).Lekcijas2.00klīniskā bāze
5Dermatoskopija. Kā apgūt dermatoskopiju vienas lekcijas laikā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Dermatoskopija – neinvazīva metode ādas slimību diagnostikā (vispārējā dermatoloģijā).Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Bērnu dermatoloģija – ādas slimības dažādos vecumos, genodermatozes, papuloskvamozās dermatozes, alerģiskās dermatozes, piedzimtais sifiliss.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Ādas veidojumi dažādās vecuma grupās – jaundzimušie, bērnu vecumā un sirmgalvjiem. Jēdziens par nevusu evolūciju.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Pigmentpārmaiņas ādā un izmaiņas ādas derivātos grūtniecības laikā. Simptomātiskās un lokālās terapijas metodes un iespējas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Ādas piedēkļu un mīksto audu veidojumi. No estētikas līdz ...Lekcijas1.00klīniskā bāze
11Saule un solārijs – mīti un patiesība par sauļošanos.Lekcijas1.00klīniskā bāze
12Grūtnieču herpes, urtikārija, holestāze. Herpetihormais impetigo. Klīnika, diferenciāldiagnostika, terapijas taktika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Diagnostiskie un ārstnieciskie lāzeri dermatoloģijā. No epilācijas līdz ādas vēža ārstēšanai. Augstfrekvences ultraskaņas diagnostika dermatoloģijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
14Kortikosteroīdi dermatoloģijā. Zemo temperatūru pielietojums dermatoloģijā – no kosmētiskiem defektiem līdz audzēju ārstēšanai.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Ādas biopsija. Ievads ādas veidojumu dermatopatoloģijā un konfokālajā mikroskopijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās tēmas nodarbībai, referāts par izvēlēto tēmu. Patstāvīgais darbs – referāts, vērtēšanas kritēriji – darba satura atbilstība izvēlētai tēmai, studenta ieguldītais patstāvīgais darbs, studenta zināšanu līmenis, kas novērtēts pārrunājot patstāvīgo darbu ar docētāju, darba noformējums.
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaite: pilns lekciju un nodarbību apmeklējums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs klasificēt un formulēt ādas audzējus; aprakstīt un analizēt ādas audzējus; novērtēt un pamatot ādas onkoloģiskās slimības diferenciāldiagnostiskas aspektā; sistematizēt ādas slimību un ādas audzēju izmeklēšanas metodes, terapijas iespējas; sistematizēt mūsdienu dermatoloģijā pielietojamās tehnoloģijas, to diagnostisko un terapeitisko nozīmi; formulēt smagi un ar citām orgānu sistēmām norisošās dermatozes; sistematizēt lokālas darbības kortikosteroīdus.
Prasmes:Izvērtēt slimnieka ādas veselības stāvokli; atšķirt ādas veidojumu simptomus; izveidot plānu diferenciāldiagnostiskām medicīniskām darbībām; detalizēti un mērķtiecīgi noskaidrot anamnēzi; veikt dermatoloģiskos izmeklējumus; pārbaudīt specifiskos simptomus; interpretēt un analizēt iegūtos medicīniskos faktus un rezultātus; noteikt diagnozi; noteikt terapijas taktiku dažādām slimībām un ādas audzējiem konkrētam pacientam; profesionāli sadarboties ar pacientiem, kolēģiem dermatoloģisko slimību un ādas veidojumu (audzēju) diagnostikas, diferenciāldiagnostikas, ārstniecības un profilakses jomā, ievērojot medicīnas ētikas normas un pacientu tiesības.
Kompetences:Patstāvīgi uzņemties atbildību par savām studijām; darboties kā veselības veicinātājam ādas slimību un ādas veidojumu (audzēju) sabiedriskās un individuālās profilakses kontekstā; uzņemties organizatorisko un administratīvo atbildību izmaksu efektīvas dermatoveneroloģisko un dermatoonkoloģisko slimību diagnostikas un ārstniecības algoritmu izvēlē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kang S., Amagai M., Bruckner A.L., Enk A.H., Margolis D.J., McMichael A.J., Orringer J.S. Fitzpatrick's Dermatology: 2-Volume Set, 9th Ed. McGraw-Hill Education / Medical, 2019, 1866 p.
2Wolff K., Johnson R.A., Saavedra A.P., Roh E.K. Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology, 8th Ed. McGraw-Hill Education / Medical, 2017, 976 p.
3Bolognia J.L., Schaffer J.V., Cerroni L. Dermatology: 2-Volume Set, 4th Ed. Elsevier, 2018, 2880 p.
4Griffiths C., Barker J., Bleiker T., Chalmers R., Creamer D. Rook's Textbook of Dermatology: 4-Volume Set, 9th Ed. Wiley-Blackwell, 2016, 4696 p.
5Habif T.P. Clinical Dermatology, 6th Ed. Elsevier, 2015, 1064 p.
6Shimizu H. Shimizu's Dermatology, 2nd Ed. Wiley Blackwell, 2017, 664 p.
Papildus literatūra
1Katsambas A.D., Lotti T.M. European Handbook of Dermatological Treatment, Springer 2nd edition, 2006
2Markowitz O. A practical guide to dermoscopy, Wolters Kluwer, 2017
3Soyer H.P. Color Atlas of Melanocytic Lesions of the Skin, Springer, 2007
4Hearing V.J. From Melanocytes to Melanoma, Human Press, 2006
5Sangueza O.P. Pathology of Vascular Skin Lesions, Human Press, 2003
6LeBoit P.E. et al. WHO Classification of Skin Tumors, IARC Press, 2006
7Gilchrest B.A. Skin Aging, Springer, 2006
8Langdon R. Understanding Cosmetic Laser Surgery, University Press of Mississippi, 2004
9Sterry W. Chekliste Dermatologie, Thieme Stuttgart, 2010
10Dirschka T. Klinikkleifaden Dermatologie, Elsevier, Munchen, 2011
11Rochen M. Taschernatlas Dermatologie, Thieme, Stuttgart, 2010
12Rubins A. Dermatoveneroloģija, Rīga: Latvijas Dermatovenerologu asociācija un Latvijas Dermatoveneroloģijas fonds, 2010
13Karls R. Ādas veidojumu ābece, Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2010
14Vasariņš P., Miltiņš A. Klīniskā dermatoveneroloģija, Rīga: Zvaigzne ABC, 1999
15Psoriāzes klīniskās vadlīnijas, 2013
16Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимов В.Г. Кожные и венерические болезни, Медиасфера, 2009
Citi informācijas avoti
1https://www-amboss-com.db.rsu.lv/row/campus/2018/rsu-activa…
2https://accessmedicine.mhmedical.com
3https://www.clinicalkey.com
4http://site.ebrary.com/lib/rsub
5http://search.ebscohost.com/
6http:// www.derm101.com
7http://www.emedicine.com
8http:/ www.medscape.com
9https://dermoscopedia.org