Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Radioloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Reinis Pitura
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Medicīnas tehnoloģijas
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Rentgenoloģija un radioloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par diagnostiskajā radioloģijā biežāk pielietotajām radioloģiskajām metodēm galvas, muguras un kaulu locītavu sistēmas izmeklēšanā (rentgenogrāfija, ultrasonogrāfija, datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse), ietverot informāciju par:
• Metožu fizikālajām atšķirībām, drošību darbā ar jonizējošo starojumu un drošības pamatprincipiem magnētiskās rezonanses kabinetā;
• Izvēles metodēm atšķirīgu audu un ķermeņa reģionu izvērtēšanā, to indikācijām un kontrindikācijām dažādu patoloģiju diagnostikā;
• Radioloģiskajos aprakstos lietotās terminoloģijas īpatnībām, biežāk sastopamo patoloģiju radioloģiskajām pazīmēm un attēlu interpretācijas pamatprincipiem.

Priekšzināšanas

Normālajā un patoloģiskajā anatomijā, fizikā, fizioloģijā, propedeitikā, terapijā un ķirurģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā, studenti pārzina biežāk pielietoto radioloģisko metožu darbības principus, to pielietojuma savstarpējās atšķirības, izmeklējumu indikācijas un kontrindikācijas. Pārzina darba drošības pamatprincipus diagnostiskās radioloģijas kabinetos, tai skaitā drošības noteikumus darbā ar jonizējošo starojumu. Orientējas radioloģiskajos aprakstos pielietotajā terminoloģijā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā, studenti pratīs izvēlēties atbilstošu radioloģisko metožu kopumu, dažādu galvas, muskuloskeletālo, mugurkaula un locītavu patoloģiju diagnostikai, analizēt radioloģisko izmeklējumu aprakstus un slēdzienus, atpazīt normālo muskuloskeletālās sistēmas radioloģisko ainu un orientēties biežāk sastopamo galvas, muskuloskeletālo, mugurkaula un locītavu patoloģiju radioloģiskajā ainā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs kritiski analizēt galvas, muguras un kaulu locītavu sistēmas radioloģisko izmeklējumu aprakstus un izdarīt nepieciešamos secinājumus tālākās taktikas izvēlē, spēs noteikt indikācijas un kontrindikācija jaunu radioloģisko izmeklējumu nozīmēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO5BakalaursObligātsJekaterina Safronova, Mārtiņš Pēterfelds
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO6BakalaursObligāts