Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dace Tarasova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Sekmēt jurista izpratni par Eiropas Savienības darba tiesību attīstību un sistēmu, kā arī sekmēt spēju orientēties jautājumos, kas saistīti ar starptautisko darba tiesību praktisko piemērošanu, dot iespējas bagātināt teorētiskās zināšanas. Kurss ietver pamatzināšanas tiesību zinātnē, Eiropas Savienības tiesībās un darba tiesībās.

Priekšzināšanas

Pamatzināšanas par Latvijas Republikas darba tiesībām.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas un izpratni par:
• teorētiskajām pamatnostādnēm ES darba tiesību jomā;
• ES darba tiesību sistēmu, principiem un tiesību avotiem;
• ES darba tiesību un cilvēktiesību pamatiem;
• darba organizācijas jautājumiem ES – darba līgumiem, koplīguma būtību, darba un atpūtas laiku, atvaļinājumiem, sociālajām garantijām, darba aizsardzību, strīdus risināšanu;
• sociāli mazaizsargāto (sievietes, jaunieši, invalīdi u.c.) darba tiesību subjektu tiesisko regulējumu.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• plāno un organizē savu darbu;
• izvērtē no citām valodām tulkotos juridiskos tekstus, izmantotjo tos analītiskajam darbam;
• atrod piemērojamās tiesību normas;
• argumentē un izklāsta juridiskos slēdzienus;
• spēj patstāvīgi izpildīt darba uzdevumus.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• formulē un analītiski apraksta informāciju, akcentē problēmas ES darba tiesībās;
• diskutē par problēmu jautājumiem ES darba tiesību jomā;
• prezentē savu pētījumu rezultātus;
• sadarbojas ar kolēģiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēleDace Tarasova
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēleDace Tarasova
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēleDace Tarasova
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēleDace Tarasova
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēleDace Tarasova
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēleDace Tarasova
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēleDace Tarasova
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēleDace Tarasova