Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Andris Melkers
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Veidot priekšstatu par Eiropas valstu tiesību izcelšanos un attīstību līdz pat jaunākajiem laikiem. Dot iespēju studentiem iegūt zināšanas par Eiropas juridiskās domas ģenēzes, evolūcijas un transformācijas problemātiku no antīkiem laikiem līdz mūsdienām.

Priekšzināšanas

Latvijas tiesību vēsture.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas par Eiropas valstu tiesību vēsturi tiesību izcelšanās un attīstīšanās kontekstā, tiesību institūtu funkcionēšanā gadsimtu gaitā līdz mūsdienām, kā arī paplašina savu redzesloku, kas palīdzēs turpmākajās studijās un praktiskajā darbībā jurisprudencē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie analizē, salīdzina un strādā ar dažādiem tiesību pieminekļiem, zinātnisko un juridisko literatūru, prot analizēt dažādas vēsturiskās valsts, sabiedrības un tiesību attīstības likumsakarības, prot saskatīt problēmjautājumus un to risinājumus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj orientēties mūsdienu jaunākajās tiesību aktualitātēs un to vēsturiskajās likumsakarībās, spēj izstrādāt zinātnisko darbu, izklāstot savu viedokli, to pamatojot un izvirzot jaunas idejas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT3BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZNz6BakalaursIerobežota izvēleAndris Melkers
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz3BakalaursIerobežota izvēleAndris Melkers