Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Uldis Drišļuks
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Ekonomikas teorija

Mērķis

Veidot izpratni, sniegt teorētiskas, praktiski pielietojamas zināšanas par uzņēmējdarbības veidiem, sniegt izpratni par uzņēmējdarbības būtību un formām, mārketinga aktivitātēm un vadīšanas pamatiem, uzņēmuma darbības analīzes un plānošanas principiem.

Priekšzināšanas

Saskarsme, datorzinības.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs izskaidrot pamata jēdzienus un terminoloģiju ekonomikā. Spēs izprast uzņēmējdarbības pamatjēdzienus, formas, definēt uzņēmuma dibināšanas principus un reģistrācijas kārtību, izskaidrot uzņēmuma vadības būtību, biznesa plānu saturu un nepieciešamību. Izskaidrot tirgus nozīmi ekonomikā un atšķirt dažādus tirgus veidus, kā arī ekonomikas cikliskās attīstības cēloņus un sociāli ekonomiskās sekas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs orientēties Latvijas tautsaimniecības attīstības pamatrādītājos, izskaidrot uzņēmējdarbības un lietvedības lomu uzņēmumā. Spēs diskutēt un orientēties Latvijas nodokļu un nodevu sistēmā. Pieņemt lēmumus, kas ietekmē uzņēmējdarbību, tās efektīvu realizāciju, kā arī plānot un analizēt uzņēmuma galvenos finanšu plūsmas rādītājus.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs izmantot pamatzināšanas par reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Latvijā, dokumenta juridisko spēku, tā noformēšanu un lietošanu. Izmantot mārketingu uzņēmuma saimniecisko procesu veicināšanā. Spriest par efektīvākajiem vadības stiliem veiksmīgā uzņēmējdarbībā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.