Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Evita Krasmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Elektrotehnika; Elektrotehnikas teorētiskie pamati

Mērķis

Dot priekšstatu par elektrotehnikas un elektronikas pamatprincipiem, mūsdienu elektronisko shēmu elementu bāzi un iespējam, par elektronisko ierīču izmantošanas iespējam un perspektīvām rehabilitoloģijā, tajā skaitā ortozēšanā un protezēšanā.

Priekšzināšanas

Vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas matemātikā un fizikā.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apgūšanas rezultātā students ir spējīgs dot definīciju elektrotehnikas un elektronikas pamatjēdzieniem, aprakstīt pusvadītāju ierīču darbību, dot ierīču izmantošanas piemērus. Students var nosaukt analoga un ciparu elektronikas shēmu funkcionālas komponentes, aprakstīt to funkcijas un pielietošanas jomas.

Prasmes

Kursa apgūšanas rezultātā students ir spējīgs aprēķināt vienkāršas pasīvas ķēdes, vienkāršas operacionālo pastiprinātāju ķēdes.

Kompetences

Students prot izanalizēt ortozēšanas /protezēšanas sistēmu: noteikt izmantotus fizioloģiskus signālus, barošanas avotu, aktuātorus, apzināt sistēmas funkcijas. Students apzina problēmas, kas rodas, izmantojot elektroniskās un elektrotehniskās shēmas ortozēšanā /protezēšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO6BakalaursObligāts