Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Petermane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studentiem iegūt zināšanas par farmakokinētiku, farmakodinamiku, zāļu farmakoloģiskām grupām un preparātiem, to lietošanu, receptūras pamatprincipiem.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, patoloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās zāļu līdzekļu darbības vispārējās likumsakarības un farmakoloģijā izmantotos terminus, atpazīs perifērās nervu sistēmas organismā izraisītos efektus, spēs nosaukt nervu sistēmu un metabolo procesu ietekmējošo līdzekļu, kā arī pretmikrobu līdzekļu galvenās grupas un pārstāvjus, aprakstot to iedarbību, indikācijas un raksturīgākās blaknes. Studenti zinās pamatinformāciju par recepšu veidiem un izrakstīšanas pamatprincipiem, zāļu devu aprēķiniem.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs iegūtās zināšanas pielietot, analizējot pacientiem nozīmētos medikamentus.

Kompetences

Studenti apgūtās zināšanas, prasmes varēs integrēt:
• pacientu ārstēšanas procesā, analizējot un izvērtējot pacientiem nozīmēto medikamentu darbību, indikācijas, blaknes un patstāvīgi meklējot papildus informāciju par tiem, kā arī citiem ārstēšanā lietojamiem medikamentiem;
• klīniskās farmakoloģijas un internās medicīnas studiju kursu apguvē turpmākajā studiju procesā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP2Pirmais līmenisObligātsInga Petermane