Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Lektora p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle

- vadīt lekcijas un nodarbības

- sagatavot studiju materiālus

- ievietot studiju materiālus e- studijās

-pārbaudījumu un eksāmenu organizēšana

2006 - pašlaik

Pediatrs

Ingas Petermanes ārsta prakse pediatrijā

- veikt pediatrisko pacientu ārstēšanu un profilaksi

2005 - pašlaik

Lektors

Liepājas Universitāte

-veikt lektores pienākumus, vadīt lekcijas studentiem​

1998 - 2010

Lektors

Liepājas medicīnas koledža

2011 - 2012

Pediatrs

Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” filiāle „Liepāja”

2004 - 2008

Pediatrs

Liepājas pilsētas centrālā slimnīca

1998 - 2007

Montessori pedagogs, pediatrs

Liepājas medicīnas koledža, bērnu rehabilitācijas centrs "Celies, iesim!"

1996 - 1998

Pediatrs

Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs

1995 - 1996

Skolu ārsts

Liepājas pilsētas skolu valde

1988 - 1995

Pediatrijas nodaļas vadītāja, pediatrs

Liepājas bērnu poliklīnika

1986 - 1987

Pediatrs- internists

Liepājas pilsētas apvienotā bērnu slimnīca

pašlaik

Lektora p.i.

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, RSU Liepājas filiāle

Izglītība

2003 - 2005

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

2000 - 2002

Montessori speciālās pedagoģijas studiju programma, piešķirta Montessori speciālā pedagoga kvalifikācija

Liepājas Pedagoģijas akadēmija

1980 - 1986

Ārsta- pediatra diploms

Rīgas Medicīnas institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2019./20.stud.g.​

2020-05-15 LPasociācijas tiešsaites konference "Ko šodien vajadzētu zināt ārstam, kurš ārstē bērnus"

2020-04-24 LP asociācijas konferences tiešraide "Galvassāpes. Miega traucējumi bērniem”

2019-12-13 LP asociācijas konferencē “Bērns sociālā riska ģimenē”

2019-11-7/9 Paplašināta atdzīvināšana pediatrijā: pirmsslimnīcas etaps (PALS)

2019-11-13 Pneinonijas diena- Pneimonija XXI gadsimta skatījumā

2019-10-11 Atmiņas traucējumi un veģetodistonija

2019-10-03 BKUS konference “120 gadi ceļā uz izcilību”

2018./19.stud.g.​

RSU LF; 2019-06-06; Nr 51-24/5/2019; Kopīgie un atšķirīgie pamatprincipi bērnu un geriatrisku pacientu veselības aprūpes nodrošināšanā 8KP

LPA; 2019-04-17; LV2019/2202-242991; Imunizācijas nedēļas ieskaņai: vakcinācijas aktuālie jautājumi 8KP

RSU; 2019-04-02; RSU-RW/1981/2019 RSU international conference on Medical and Health Care Sciences “Knowledge For Use in Practice”

RSU; 2019-04-02; RSU-RW/5838/2019 RSU international interdisciplinary conference on social sciences “Places”

LPA; 2019-03-29; LV2019/2172-240016; Zināmais, bet aktuālais bērnu endokrinoloģijā 8KP

LPA; 2019-03-15; 2019/1883; Tick borne infections in Europe- up to date from the spotr in the nature to the newest in vaccines 12KP

LPA; 2018-11-30; 2018/2092-214767; Pediatrijas subspecialitāšu pacientu problēmu orientēta klīniskā konference - Tā tomēr notiek RSU; 8KP

RSU LF; 2018-11- 09; 44-29/204/2018; Mūsdienu sociālās, medicīniskās un informatīvās aktualitātes senioru vecumumā 5,5KP

RSU, LPA; 2018-11-02; 2018/000151; International Conference "CHILDREN'S HEALTH DAY 2018" 10KP

TIF; 2018- 10- 25; 2018/8885; HIV infekcija Latvijā– diagnostikas un ārstēšanas jaunumi, multidisciplinārs risinājums. RSU 8KP

RSU TIF; 2018-10-12; 2018/8151;Atopija, ekzēmas- ieskats problēmā, jautājumi un risinājumi 8KP

RSU TIF; 2018-09-06; 2018/7383; Gremošanas trakta traucējumi dažādu specialitāšu ārstu skatījumā 8KP

RSU PIC; 2018-06- 13/14;2018/250; ES Interreg Central Baltic projekts „Māsu izglītības attīstība”- „Simulācijās balstīta izglītības pieredze māszinībās” 12KP

RSU LF; 2018-06-07; 44-29/74/2018; Indivīds veselības aprūpes un rehabilitācijas iespēju fokusā 8KP

2017./18.stud.g.​

LV2017/1781-157894 e-visit; LĀB Jaunas pieejas aptaukošanās ārstēšanā 2017-08-10 2,3KP

LV2017/1814-159916 LPA Bērnu ginekoloģijas aktualitātes

2017-09-08 8KP

2017/5200 RSU TIF Bērnu nodzimšanas līdz 3gadu vecumam regulācijas un uzvedības traucējumi- psiholoģiskie cēloņi un risinājumi 2017-22.sept.-6.okt. 15KP

LĀB Latvijas ārstu kongress 2017-09-23 12KP

2017/7667 RSU TIF Pneimonoloģijas skola 2017-12-01 8KP

LV2017/1867-171305 LPA Bērna mioskeletālās problēmas primārajā veselības aprūpē 2017-12-08 8KP

2017/1054 RSU PIC Darba uzsākšana ar Microsoft Excel 2017-12-08 6KP

2018/0518 RSU Sāpes vēderā- diagnostiskie, diferenciāldiagnostiskie un rīcības algoritmu aspekti 2018-01-26 8KP

2018/4444 RSU TIF Distresa izraisīto veselības traucējumu diagnostikas un ārstēšanas iespējas 2018-04-20 8KP

2018/4557 RSU TIF Aktualitātes bērnu endokrinoloģijā 2018-04-27 8KP

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte Liepājas filiāle studiju programma "Ārsta palīgs" (līdz 30.06.2017)

Vadītie studiju kursi

No 13./14.st.g. līdz 16./17. stud.g.

Klīniskā farmakoloģija​

Psihiatrija un mentālā aprūpe

Kvalifikācijas prakse

Kvalifikācijas darbs

Valsts eksāmens

Dzemdniecība un ginekoloģija

Ētika un reliģija

Prakse

Klīniskā farmakoloģija

Fizioloģija (bioķīmija, biofizika)

Iekšķīgās slimības

Infekcijas slimības

Intensīvā terapija

Pediatrija

Propedeitika

Izstrādātie studiju kursi

Nelaimes gadījumu un traumu profilakse bērnu aprūpē​ (Tālākizglītības programma māsām, māsu palīgiem, ārstu palīgiem, reģistrēta Latvijas Māsu asociācijā 03.2013. 8KSt- 2018.​)

Docētie studiju kursi

Pediatrija

Studiju programma "Ārsta palīgs"

Propedeitika

Studiju programma ''Ārsta palīgs"

Studiju programma ''Māszinības" :

5. kvalifikācijas līmenis- no 17./18. stud.g.

6. kvalifikācijas līmenis- no 17./18. stud.g.

Studiju programma "Ārstnieciskā masāža"

Prakse

Studiju programma "Ārsta palīgs" 2., 4. semestri

Farmakoloģija

Studiju programma ''Ārsta palīgs" no 17./18. stud.g

Studiju programma ''Māszinības" :

5. kvalifikācijas līmenis- no 17./18. stud.g.

6. kvalifikācijas līmenis- no 17./18. stud.g.

Pediatrija un bērnu masāža

Studiju programma "Ārstnieciskā masāža"

Cilvēka funkcionēšanas bio-medicīniskie aspekti

Studiju programma "Psiholoģija"- no 18./19.sud.g.

Pediatrija un pacientu aprūpe

Studiju programma "Māszinības" 16./17.stud.g.- 17./18.stud.g.

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie :

2019./2020.stud.g.: 4 kvalifikācikas darbi
2018./2019.stud.g.: 4 kvalifikācikas darbi, 2 bakalauru darbi
2017./2018.stud.g.: 7 kvalifikācikas darbi, 1 bakalauru darbi

Kvalifikācijas darbi: 23; Bakalauru darbi: 3

Recenzētie:

2019./2020.stud.g.: 6 kvalifikācikas darbi
2018./2019.stud.g.: 5 kvalifikācikas darbi
2017./2018.stud.g.: 8 kvalifikācikas darbi

Kvalifikācijas darbi: 29; bakalaura darbi-7

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

RSU LF studiju programmas "Ārsta palīgs" kvalitātes padomes loceklis

​Latvijas pediatru asociācijas biedrs

Studiju programmas "Ārsta palīgs" kvalitātes padomes vadītāja , Rīgas Stradiņa universitāte /2014 - 30.06.2017/

Prezentācijas

Prezentācija „Aktualitātes bērnu ēdināšanā veselības saglabāšanā” RSU LF starpdisciplinārā konferencē -Kopīgie un atšķirīgie pamatprincipi bērnu un geriatrisku pacientu veselības aprūpes nodrošināšanā. 2019-06-06.

Projekti

08.-10.03.2017

Erasmus+: pieredzes apmaiņas vizīte​ ​Tartu veselības aprūpes koledžā

Apbalvojumi un atzinības

2015. gads: RSU "Atzinības raksts".Sertifikācija

Ārstniecības personas sertifikāts Nr. A-13089- tiesības praktizēt pediatra pamatspecialitātē līdz 21.02.2025 (Izdots 2019.g 05.dec.)

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Olafs Brūvers
Docētājs, Priekšsēdētājs
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Lolita Vilka
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Voldemārs Arnis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Gunta Bēta
Direktora vietniece akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Kokarēviča
Docētāja, Vieslektore