Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Indulis Vanags

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:AURK_015LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Farmācija; Klīniskā farmācijaMērķauditorija:Klīniskā farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Indulis Vanags
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Indulis Vanags
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 32. korpuss, arkatrsu[pnkts]lv, arkatrsu[pnkts]lv, +371 67069452
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)11Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas33
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas15
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomijas pamati, fizioloģija un patoloģijas pamati, medicīniskā bioķīmija, farmakoloģija, pirmās palīdzības pamati.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par anestēzijas etapiem un veidiem, riskiem, par intensīvajā terapijā biežāk sastopamām situācijām, to medikamentozās korekcijas iespējām, enterālās un parenterālās barošanas pielāgošanu konkrēta intensīvas terapijas pacienta aprūpē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pamata un padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija, tās ietvaros izmantojamie medikamenti. Anafilakse.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Vispārējās un reģionālās anestēzijas praktiskais nodrošinājums, etapi, aparatūra. Izmantojamās zāļu līdzekļu grupas.Lekcijas2.00klīniskā bāze
3Ūdens-elektrolītu bilance un infūzijas terapija intensīvajā terapijā un anestezioloģijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Intravenozi anestēzijā izmantojamie medikamenti. Hipnotiķi. Muskuļu relaksanti.Lekcijas2.00klīniskā bāze
5Opiāti un opioīdi. Citi analģētisķie preparāti anestezioloģijā un intensīvajā terapijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Enterālā un parenterālā barošana.Lekcijas1.00klīniskā bāze
Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Premedikācijā izmantojamie medikamenti.Lekcijas1.00klīniskā bāze
8Gaistošie inhalācijas preparāti. Slāpekļa oksiduls. Lokālās anestēzijas līdzekļi. Medikamentu mijiedarbība.Lekcijas2.00klīniskā bāze
9Pamata un padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija. Elpceļu caurlaidības nodrošināšanas metodes. Klīnisko gadījumu analīze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Intensīvās terapijas pacienta stāvokļa interpretācija, orgānu mazspēja, intensīvās terapijas principi, infūzijas terapija, pacienta enterālā vai parenterālā barošana. Klīnisko gadījumu analīze.Nodarbības2.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Students patstāvīgi apgūst studiju programmā piedāvāto literatūru, veic iegūtās informācijas apkopojumu. Sagatavo klīniskā farmaceita medikamentozās terapijas vērtējumu un parenterālās un enterālās barošanas plānojumu.
Vērtēšanas kritēriji:
- aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte. - Eksāmens: tiek pārbaudītas zināšanas par studiju kursā apgūtajām tēmām (iekļaujot medikamentozās terapijas analīzi un parenterālās un enterālās barošanas plāna izstrādi).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti būs ieguvuši zināšanas, kas ļaus: - izprast anestezioloģijas un intensīvas terapijas metodes; - izprast anestezioloģijā izmantojamo medikamentu darbību un izmantošanas indikācijas; - izprast šoka veidošanās un novēršanas mehānismu; - zināt skābju-sarmu līdzsvara un asins gāzu izvērtēšanas metodes, interpretēt iegūtos datus.
Prasmes:Students spēs: - interpretēt intensīvās terapijas pacienta bioķīmisko datu rezultātus, noteikt nepieciešamās terapijas korekcijas pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem; - sastādīt enterālās un/vai parenterālas barošanas plānu intensīvas terapijas pacientam.
Kompetences:Students varēs: - sadarbībā ar ārstniecības personām, noteikt individuālam pacientam intensīvās terapijas pacientam medikamentozas ārstēšanas plānu; - izvērtēt medikamentozās ārstēšanas metožu priekšrocības un trūkums, sasaistot ar pacienta izmeklējumu datiem; - uzraudzīt medikamentozās terapijas gaitu, izvērtēt rezultātus un sagatavot nepieciešamo informāciju citiem medicīnas speciālistiem.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Augstas O2 koncentrācijas maskas izmantošanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
2Kardiopulmonālā reanimācija (pamata)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Ventilācija ar elpināmo maisuA - Teorētiskais
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Praktisko nodarbību materiāli un E-studiju resursi.
2Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2017.
3V.Liguts. Intensīvās terapijas rokasgrāmata. Rīga: Medicīnas apgāds, 2008.
4Aitkenhead AR, Moppett IK, Thompson JP (ed.). Smith&Aitkenhead`s Textbook of Anaesthesia. Sixth ed. Churchill Livingstone, 2013.
5Morgan GE, Mikhail MS. Clinical Anesthesiology. Fifth edition. Appleton&Lange, 2013.
Papildus literatūra
1A.Sondore. Anestezioloģijas pamati jautājumos un atbildēs. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2011.
2B.Mamaja. Anestēzija pediatrijā. - Rīga, RSU, 2008.
3E.Vasiļevskis. Reģionālās anestēzijas ABC. Nacionālais Apgāds, 2008.
4Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. I.Vanaga un A.Sondores redakcijā. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2008.
5Oxford Handbook of Anaesthesia. Allman KG, Wilson IH (ed.). Second ed. OXFORD University Press, 2007.
6Anesthesia. Miller R.D.(ed). New York: Churchill Livingstone, Seventh Edition, 2010.
Citi informācijas avoti
1http://www.anest.lv/
2http://www.euroanesthesia.org/
3http://www.anaesthesiologists.org/
4http://www.shocksocieties.org/international/shockjournal/
5http://www.esicm.org/
6http://www.intensive.org/
7http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-rescue…
8http://nlm.nih.gov