Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2006 - pašlaik

Klīnikas vadītājs

P.Stradiņa KUS Anestezioloģijas un reanimatoloģijas klīnika

1998 - pašlaik

Katedras vadītājs

Medicīnas fakultāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra

1998 - pašlaik

Profesors

Medicīnas fakultāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra

1994 - 1998

AML/RSU Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras docents

Latvijas Medicīnas akadēmija/ Rīgas Stradiņa universitāte

1984 - 1994

RMI/AML Patoloģiskās fizioloģijas katedras docents

Rīgas Medicīnas institūts/ Latvijas Medicīnas akadēmija

1975 - 1984

RMI CZPL Plaušu ķirurģijas nod. jaun.zin.līdzstr. un paralēli ārsts anesteziologs P.Stradiņa Republikas KS un Rīgas pilsētas 2.klīniskajā slimnīcā

Rīgas Medicīnas institūts

1973 - 1975

Gulbenes RCS, ārsts anesteziologs-reanimatologs (amatu savienošanas kārtībā arī terapeits un ķirurgs)

Gulbenes rajona centrālā slimnīca (Latvija)

Izglītība

1996 - pašlaik

Dr.habil.med. (1996) “Barības vada mehāniskās, akustiskās un strukturālās īpašības un to nozīme slimību patoģenēzē, diagnostikā un ārstēšanā”, Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts, H-Dh Nr. 000063.

Rīgas Stradiņa universitāte

1982 - 1992

Dr.med. “Trahejas un galveno bronhu izturības un deformatīvās īpašības un to nozīme traheobronhiālajā ķirurģijā”. Medicīnas zinātņu kandidāts no 1982, Rīgas medicīnas institūts. Dr.med. no 1992, G-D Nr. 000166.

Rīgas Stradiņa universitāte

1973 - 1974

Specializācijas kursi Anestezioloģijā un reanimatoloģijā. RMI.

Rīgas Medicīnas institūts

1967 - 1973

Ārsta diploms

Ārsta diploms. Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās ārstniecības (medicīnas) fakultāte.

Papildu informācija

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

1995.g. - pašlaik: Ikgadējie kvalifikācijas celšanas kursi Euroanaesthesia, WFSA, Starptautisko Baltijas valstu kongresu ietvaros specialitātē​

2016.g. - Eiropas Anestezioloģijas Izglītības komitejas (CEEA) rīkotais kvalifikācijas celšanas kurss veltīts "Respiratory and thorax"​​

2010.g.-2015.g. - Eiropas Anestezioloģijas Izglītības komitejas (CEEA) rīkoto kvalifikācijas celšanas 6-gadīgo kursu cikls (Certificate of the Committee for the European Education in Anaesthesiology (CEEA) that has completed the entire of six Refresher Courses in Anaesthesiology covered the following areas: Respiratory and thorax, Cardiovascular, Intensive care, emergency medicine, blood and blood transfusion, Mother and child, Adverse reaction, Neurology, loco-regional anaesthesia and pain therapy, Anaesthesia according to the pain therapy, Anaesthesia according to the patient, types of surgery and modes of organisation)​

2004.g.-2009.g. - Eiropas Anestezioloģijas Izglītības komitejas (CEEA) rīkoto kvalifikācijas celšanas 6-gadīgo kursu cikls (Certificate of the Committee for the European Education in Anaesthesiology (CEEA) that has completed the entire of six Refresher Courses in Anaesthesiology covered the following areas: Respiratory and thorax, Cardiovascular, Intensive care, emergency medicine, blood and blood transfusion, Mother and child, Adverse reaction, Neurology, loco regional anaesthesia and pain therapy, Anaesthesia according to the pain therapy, Anaesthesia according to the patient, types of surgery and modes of organisation)​

2007.g. - Reģionālās anestēzijas hand on kursi, Wayne State University (Detroita, ASV)​

1999.g.-2003.g. - Eiropas Anestezioloģijas Izglītības fonda (F.E.E.A.) rīkoto kvalifikācijas celšanas kursu cikls (Certificate that has completed the series of Continuing Education in Anaesthesia Courses organised by the F.E.E.A.)​

1995.g. - Vispasaules Anesteziologu federācijas (WFSA) 1.organizētie kvalifikācijas celšanas kursi Baltijas valstīs​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Biedrības „Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija" prezidents.

Latvijas Sāpju izpētes biedrības Sertifikācijas komisijas loceklis.

Eiropas Anestezioloģijas biedrības Padomes (ESA Council) loceklis (ievēlēts 2014.g. 1.aprīlī).

UEMS EBA (Anaesthesiology Section of European Union Medical Specialities) loceklis

Eiropas Anestezioloģijas biedrības nacionālo biedrību padomdevēju komitejas loceklis (ESA NASC Advisory Committee elected member) (ievēlēts 2010.g. 13.jūnijā-2014.g. 1.aprīlis).

Eiropas Anestezioloģijas Akadēmijas (EAA) loceklis (ievēlēts 1996.g. 28.augustā).

Eiropas eksāmena anestezioloģijā un intensīvajā terapijā (EDAIT I) komisijas loceklis.

Eiropas Anestezioloģijas biedrības (ESA) loceklis (activ member).

Pasaules Sāpju izpētes asociācijas loceklis.

LZP eksperts (LZP lēmums Nr. 28-2-1, līdz 18.12.2017).

RSU Satversmes sapulces loceklis.

RSU Senāta loceklis (2013-2015).

RSU Promocijas padomes pieaicinātais loceklis.

Krievijas zinātniski praktiskā žurnāla „Anesteziol Reanimatol." («Анестезиология и реаниматология») (ISSN: 0201-7563) Redakcijas padomes loceklis (PubMed, SCOPUS datu bāzē).

Latvijas Ķirurģijas žurnāla (Acta CHIRURGICA Latviensis) redakcijas padomes loceklis.

Žurnāla Journal of Critical Care (http://ees.elsevier.com/jcrc/) recenzents.

Eiropas Anestezioloģijas biedrības CEEA (Committee for the European Education in Anaesthesiology) lektors.

Latvijas Veselības ministrijas galvenais speciālists anestezioloģijā un intensīvajā terapi​jā.

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs un loceklis (2012-2014)​​.

 

8. Baltijas starptautiskā kongresa anestezioloģijā un intensīvajā terapijā, Tallinā 2016.gada 1.- 3.decembrī, viceprezidents;

7.Baltijas starptautiskā kongresa anestezioloģijā un intensīvajā terapijā, Rīgā 2014.gada 4.- 6.decembrī, prezidents;

Baltijas starptautiskā simpozija „Pain in Baltics", Tallinā, 2013.gadā, zinātniskās komisijas loceklis;

Starptautiskās konferences „Update in Use of Imaging Techniques in Regional Anaesthesia, Pain Medicine and Intensive Care Medicine", Rīga, 2013.gada 24.-26.maijs, līdzpriekšsēdētājs;

6.Baltijas starptautiskā kongresa anestezioloģijā un intensīvajā terapijā, Viļņā, 2012.gadā, viceprezidents;

Reģionālās anestēzijas starptautiskā konferences priekšsēdētājs, Rīgā, 2010.gadā;

5.Baltijas starptautiskā kongresa anestezioloģijā un intensīvajā terapijā, Tallinā, 2010.gadā, viceprezidents;

4.Baltijas starptautiskā kongresa anestezioloģijā un intensīvajā terapijā, Rīgā, 2008.gadā, Zinātniskās komitejas priekšsēdētājs;

3.Baltijas starptautiskā kongresa anestezioloģijā un intensīvajā terapijā, Viļņā, 2007.gadā, Zinātniskās komitejas loceklis.​

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Anestezioloģija un intensīvā terapija;
  • Pirmā un neatliekamā palīdzība;
  • Katastrofu medicīna un toksikoloģija;
  • Dobo orgānu (traheja, galvenie bronhi, barības vads) biomehānika.​

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

 

Ierīce iekšējo audu spiediena mērīšanai : LV 14212 B : patents / izgudrotāji: E.Vasiļevskis, I.Vanags. - Pieteikts: 15.07.2010 ; publicēts: 20.12.2010.

 

Pēcoperācijas asiņošanas riska prognozēšanas paņēmiens pēc sirds operācijām : LV 14877 B : patents / izgudrotāji: A.Ozoliņa, I.Jaunalksne, E.Strīķe, P.Stradiņš, I.Vanags, R.Lācis. - Pieteikts: 28.01.2014 ; publicēts: 20.10.2014. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.10 (2014), 1506.lpp.

Neadekvātas nieru asinsvadu perfūzijas attīstības riska prognozēšanas paņēmiens smagas sepses un septiska šoka pacientiem kritiskā stāvoklī : LV 14806 B : patents / izgudrotāji: S.Kazūne, I.Vanags, A.Grabovskis. - Pieteikts: 05.12.2013 ; publicēts: 20.07.2014. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.7 (2014), 937.lpp.

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitātes otrā līmeņa profesionālās studiju programmā Rezidentūra medicīnā studiju virzienā "Anestezioloģija un reanimatoloģija". Šobrīd deleģēts doc.O.Sabeļņikovam.

Izstrādātie studiju kursi

 

AURK_022 Anestezioloģija, intensīvā terapija, toksikoloģija un civilā aizsardzība

AURK_008 Pirmā palīdzība

Klīniskās farmācijas maģistru (FFMp) 2.stud.g. kurss "Farmakoterapija anestezioloģijā un reanimatoloģijā, enterālā un parenterālā barošana"​

Pamata un padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija pieaugušajiem un bērniem – kursi ārstiem un vidējam med.personālam (kopā ar asoc.prof.B.Mamaju)

Anestezioloģijas un Intensīvās terapijas aktualitātes – kursi ārstiem (kopā ar prof.emeritus A.Sondori)

Anestezioloģija un reanimatoloģija – 5- gadīga studiju programma rezidentiem (UEMS/ESA programmu un klīniku akreditējusi kā Eiropas apmācības centru anestezioloģijā). ​

 

Vadītie studiju kursi

 

AURK_022 Anestezioloģija, intensīvā terapija, toksikoloģija un civilā aizsardzība

AURK_008 Pirmā palīdzība

Klīniskās farmācijas maģistru (FFMp) 2.stud.g. kurss "Farmakoterapija anestezioloģijā un reanimatoloģijā, enterālā un parenterālā barošana"​

Pamata un padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija pieaugušajiem un bērniem – kursi ārstiem un vidējam med.personālam (kopā ar asoc.prof.B.Mamaju)

Anestezioloģijas un Intensīvās terapijas aktualitātes – kursi ārstiem (kopā ar prof.emeritus A.Sondori)

 

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

Vadītie:

Dr.habil.med.: 1

Promocijas darbi (Dr.med.): 8

Šobrīd vada 3 doktorantu darbus

​Studentu un rezidentu pētniecības darbi: praktiski katru gadu

Recenzētie:

Promocijas darbi: 4

​Studentu un rezidentu pētniecības darbi: katru gadu vidēji 3

 

Projekti

RSU Zinātniskā projekta 041 RSU ZP 10/2013 „Oksidatīvā stresa un diskoagulācijas nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstībā" vadītājs (2013-pašlaik).

Dalība Pasaules Intensīvās un Neatliekamās medicīnas biedrības (World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine) ICON projektā (2014-pašlaik).

Iepriekš LZP granta Nr. 08.2200 vadītājs, IZM projekta „Zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās" Nr. RSU-ZPO7-4 apakšprogrammas vadītājs, LZP granta 04.1200 vadītājs, IZM granta TOP 06-04 vadītājs

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2016.gadā RSU Pateicība par ieguldījumu Jauno mediķu akadēmijas nodarbību veidošanā.

2015.gadā RSU Atzinības raksts.

2013.gadā Latvijas savienība "Černobiļa" Valde ar 2013.gada 10.decembra lēmumu Nr. 26 (reģ. Nr. 257) apbalvo ar Goda zīmi par nozīmīgu ieguldījumu ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku veselības aprūpē, jauno medicīnas speciālistu izglītošanā un aktīvu sabiedrisko darbu.

1996.g. Parīzē Vispasaules O.E.S.O. 5.kongresā ieguvis augstāko godalgu (kopā ar A.Pētersonu) par barības vada biomehānisko izpēti un tā aizvietošanas problēmu risinājumiem. ​

 

 

Publikācijas

 

422 zinātniskās publikācijas un tēzes.

16 izgudrojumi (patenti): Nr. PSRS - 942772, 1010505, 10183775, 1189428, 1435241, 1466711, 1603223, 1754077; Latvija – 13179, 13151, 13160, 13204, 13496, 14212, 14806 B; 14877)​.

5 mācību grāmatas un metodiskās rekomendācijas. ​

 

 

Grāmatas un brošūras

Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. Nacionālais Apgāds, 2008, 1232 lpp. I.Vanaga un A.Sondores redakcijā.

Vanags, Indulis. Akūto sāpju problēmas un to risinājumi perioperatīvajā periodā / I.Vanags, A.Sondore // Sāpes / I. Loginas redakcijā. - [Rīga] : Medicīnas apgāds, 2013. - 4.nod., 88.-95.lpp.​

Ieteikumi rīcībai dažādās ar anestēziju saistītās situācijās. Latvijas Anesteziologu un reanimatogu asociācijas metodiskās rekomendācijas, Rīga, 2005, 32 lpp. I.Vanags, A.Sondore, P.Tomiņš u.c.

Rekomendācijas un vadlīnijas anestezioloģijā un intensīvajā terapijā. Izdevējs biedrība „Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija". Sagatavojusi iespiešanai SIA „Latvijas ārstu biedrības sabiedrība". 2007.gads. 80 lpp. ​​​I.Vanags, A.Sondore, P.Tomiņš, E.Strīķe u.c.​ ​

Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas vadlīnijas. www.anest.lv

 

 

Raksti

D.Whitaker, G.Brattebø, S.Trenkler, I.Vanags, F.Petrini, Z.Aykac, D.Longrois, S.A.Loer, T.Gaszynski, J.Sipylaite, E.Copaciu, V.Cerny, J.Akeson, J.Mellin-Olsen, C.Abela, A.Stecher, S.Kozek-Langenecker, I.Ratsep. European Section and Board of Anaesthesiology of the UEMS. (2016) The European Board of Anaesthesiology recommendations for safe medication practice. European Journal of Anaesthesiology, 2016; 33:1–4.

DOI:10.1097/EJA.0000000000000531. (Pub Med (PMID: 27548778))​

 

Ultrasound versus fluoroscopic-guided epidural steroid injections in patients with degenerative spinal diseases : a randomised study / I.Evansa, I.Logina, I.Vanags, A.Borgeat // European Journal of Anaesthesiology. - Vol.32, No.4 (2015, Apr.), p.262-268. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

 

Polymorphisms on PAI-1 and ACE genes in association with fibrinolytic bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, A.Krumina, R.Lacis, I.Vanags ...[et al.] // BMC Anesthesiology [Elektroniskais resurss]. - No.15:122, (2015, Sept.), [p.1-8]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4560913/

 

Being overweight is associated with greater survival in ICU patients : results from the Intensive Care Over Nations audit / Y.Sakr ...[et al.] ; on behalf of the Intensive Care Over Nations investigators: I.Vanags, V.Liguts ...[et al.] // Critical Care Medicine. - Vol.43, No.12 (2015, Dec.), p.2623-2632. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

 

Assessment of the worldwide burden of critical illness : the intensive care over nations (ICON) audit / E.Tomas ...[et al.] ; ICON investigators : I.Vanags, V.Liguts ...[et al.] // The Lancet Respiratory Medicine. - Vol.2, No.5 (2014, May), p.380-386. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

 

Pupelis, Guntars. Mortality after surgery in Europe / G.Pupelis, I.Vanags // Lancet. - Vol.381, Issue 9864 (2013, Febr.), p.369. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

 

PAI-1 and t-PA/PAI-1 complex potential markers of fibrinolytic bleeding after cardiac surgery employing cardiopulmonary bypass [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, A.Krumina, L.J.Bjertnaes, I.Vanags // BMC Anesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.12:27 (2012, Oct.), [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/1471-2253/12/27

 

Influence of PAI-1 gene promoter-675 (4G/5G) polymorphism on fibrinolytic activity after cardiac surgery employing cardiopulmonary bypass / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, O.Sabelnikovs, I.Vanags ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.48, N 10 (2012), p.515-520. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

 

I.Evans, E.Vasilevskis, M.Aron, O.Sabelnikov, I.Logina, I.Vanags. (2012) Ultrasound spine imaging before steroids epidural injection.// Anesteziologiya I Reanimatologiya, 2012, Sep-Oct; (5): 54-56. Russian.

 

A.Ozolinya, E.Stricke, M.Bekker, B.Arklinya, R.Latsis, A.Sondore, I.Vanags. (2012) Thromboelastography and Standard coagulogram when haemodilution and postoperative bleeding in CPB cardiac surgery patients.// Anesteziologiya I Reanimatologiya, 2012, Sep-Oct; (5): 42-47. Russian.

 

Associations between TNF-α, IL-6 and IL-10 promoter polymorphisms and mortality in severe sepsis / O.Sabelnikovs, A.Krumina, L.Viksna, L.Kovalchuka, I.Vanags ...[et al.] // Journal of Scientific Research & Reports. - Vol.1, N 1 (2012, Nov./Dec.), p.17-28. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

 

Plexus brachialis strain and compression deformation in the costo-axillary-brachial region : a cadaveric study / S.Skuja, U.Teibe, V.Groma, I.Vanags ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.566-572. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

 

O.Sabelnikov, L.Nikitina-Zake, Y.Klovinsch, I.Vanags. (2011) Role of genetic polymorphism in severe sepsis. // Anesteziologiya I Reanimatologiya, 2011, Sep-Oct; (5): 62-66. Russian.

 

J.Stepanovs, A.Ozoliņa, V.Rovīte, B.Mamaja, I.Vanags. (2016) Factors affecting the risk of free flap failure in microvascular surgery. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Vol. 70 (2016). DOI: 10.1515/prolas-2016-0039.

 

L.Brīdiņa, A.Krūmiņa, O.Šuba, V.Cauce, I.Vanags, L.Vīksna. (2016) Severe sepsis – clinical manifestations and pharmaco-economic analysis in an intensive care unit in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Vol. 70 (2016), No. 4 (703), pp.237-244. DOI: 10.1515/prolas-2016-0024.

 

The activity of oxidative stress markers in acute respiratory distress syndrome / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļnikovs, A.Šķesters, A.Silova, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), 247.-249.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

 

Kalēja, Anita. Factors affecting a successful out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation / A.Kalēja, K.Setlers, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.228-231. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Arterial stiffness measured by pulse wave velocity in patients with early sepsis / S.Kazūne, A.Grabovskis, E.Strīķe, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), 237.-241.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Vanags, Indulis. Anaesthesiology and intensive care in Latvia : short history and development / I.Vanags, A.Sondore // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), [250.-251.]lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

The role of oxidative stress markers in developing of acute respiratory distress syndrome / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, A.Šķesters, A.Silova, I.Jaunalksne, E.Strīķe, A.Krūmiņa, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), 200.-206.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Kalēja, Anita. Efficience of cardiopulmonary resuscitation in Emergency Medical Service and University Hospital / A.Kaleja, E.Snucina, I.Vanags // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13 (2013), p.3-6.

 

Kalēja, Anita. Results of cardiopulmonary resuscitation during in-hospital cardiac arrest / A.Kaleja, D.Mikijanska, I.Vanags // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.84-88.

 

Ozoliņa, Agnese. Plasma fibrinogen level and postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery / A.Ozolina, E.Strike, I.Vanags // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.79-83.

 

Interventional pain management using fluoroscopy and ultrasound imaging techniques / I.Evansa, I.Logina, I.Vanags ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.101-106.

 

Ozoliņa, Agnese. The predictive value of thrombelastography and routine coagulation tests for postoperative blood loss in open heart surgery / A.Ozolina, E.Strike, I.Vanags // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.34-38.

 

The role of oxidative stress markers in developing of acute respiratory distress syndrome / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, A.Šķesters, A.Silova, I.Jaunalksne, E.Strīķe, A.Krūmiņa, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), 200.-206.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

 

Ozoliņa, Agnese. How much do you know about new anticoagulants, revalidation for cardiothoracic anaesthesiology / A.Ozoliņa, E.Strīķe, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A44-A46. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

 

Aknu ķirurģijas pacients anesteziologa skatījumā / A.Ozoliņa, J.Vilmanis, I.Vanags ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2015, aug.), 10.-14.lpp.​

 

Terapijas izvērtējums pacientiem ar augšējo gastrointestinālo asiņošanu Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas centrā / A.Ozoliņa, N.Bērza, I.Vanags ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 12.-21.lpp.​

 

Vanags, Indulis. Pieaugušo atdzīvināšanas pamatalgoritms / I.Vanags // Latvijas Ārsts. - Nr.6 (2012), 8.-10.lpp.​

 

Strīķe, Eva. Perioperatīva asins saglabāšanas stratēģija / E.Strīķe, A.Ozoliņa, I.Vanags // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2012), 24.-28.lpp.​

 

Šņucina, Elīna. Kardiopulmonālās reanimācijas efektivitāte pirmsslimnīcas etapā / E.Šņucina, A.Kalēja, I.Vanags // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 152.-160.lpp.​

 

Anesteziologa, reanimatologa kompetence pacienta antikoagulantu un antiagregantu lietošanas pārvaldībā / I.Vanags, A.Ozoliņa, E.Strīķe, A.Sondore // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2013, jūl./aug.), 42.-44., 46.-48., 50.lpp.​

 

Arteriālās plūsmas un artērijas diametra izmaiņas kostoklavikulāri aksilārajā zonā anestēzijas laikā dažādās rokas abdukcijas pozīcijās / U.Teibe, I.Vanags, E.Vasiļevskis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 244.-252.lpp.​

 

Džabijeva, Viktorija. Klīniskā plaušu infekcijas skala kā līdzeklis savlaicīgai ventilācijas pneimonijas riska izvērtēšanai / V.Džabijeva, O.Sabeļņikovs, I.Vanags // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 38.-42.lpp.​

 

Ozoliņa, Agnese. Fibrinolytic activity and genetic polymorphisms in relation to the risk for postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery - review of the literature / A.Ozolina, E.Strike, I.Vanags // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.78-84.​

 

Prospective experience with fluoroscopic controlled epidural steroid injections / I.Vanags, I.Logina, E.Vasilevskis ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.51-55.​

 

A.Ozolina, E.Strike, A.Sondore, I.Vanags. Coagulation tests and their association with postoperative blood loss after cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. // Acta Medica Lituanica, 2012, Vol. 19, No. 3, P.166-171. (Indexed in Index Copernicus, Index Academicus, EBSCO (www.epnet.com, Academic Search Complete))​

 

A.Sondore, A.Roga, I.Vanags. Low-dose ketamine for supplement analgesia during minor day-case gynaecological. // Acta Medica Lituanica, 2012, Vol. 19, No. 3, P.228-231. (Indexed in Index Copernicus, Index Academicus, EBSCO (www.epnet.com, Academic Search Complete)).​

  •  

 

 

Tēzes​

 

 

Predictive role of Child Pugh and MELD scores after elective liver resection / A.Ozolins, A.Ozolina, J.Vilmanis, I.Vanags, J.Gardovskis ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 73.lpp.

 

No medikamentiem atkarīgie pacienti kā anestezioloģiska problēma / A.Sondore, I.Vanags, M.Šarkele ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 54.lpp.

Main risk factors associated with excessive bleeding in patients undergoing elective liver surgery / A.Ozolins, J.Vilmanis, A.Ozolina, I.Vanags, J.Gardovskis ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 117.lpp.

Kazūne, Sigita. Brahiālās artērijas reaktivitāte pacientiem ar smagu sepsi / S.Kazūne, E.Strīķe, I.Vanags // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 75.lpp.

Kalēja, Anita. Līdzcilvēku uzsāktās atdzīvināšanas ietekme uz kardiopulmonālās reanimācijas rezultātu pirmsslimnīcas etapā / A.Kalēja, K.Šetlers, I.Vanags // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 91.lpp.

Intravenozā lidokaīna kā sabalansētas vispārējās anestēzijas komponenta efekts uz perioperatīvo stāvokli / A.Sondore, I.Vanags, M.Šarkele ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 53.lpp.

Does prehospital preanaesthetic consultation lead to the optimisation of the perioperative patient care? [Elektroniskais resurss] / M.Sarkele, A.Sondore, I.Vanags ...[et al.] // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.32, e-Suppl.53 (2015, June), p.78. - Euroanaesthesia 2015: The European Anaesthesiology Congress (Berlin, Germany, May 30-June 2, 2015) : Abstracts and Programme. - - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Congress-…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Coagulation and fibrinolytic markers as predictors of ARDS / A.Ozolina, M.Sarkele, I.Jaunalksne, O.Sabelnikovs, I. Vanags ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 167.lpp.

Association between elastic and muscular artery stiffness and organ dysfunction in patients with early severe sepsis [Elektroniskais resurss] / S.Kazūne, A.Grabovskis, E.Strīķe, I.Vanags // Intensive Care Medicine Experimental [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, Suppl.1 (2015, Oct.), p.A643. - 28th Annual Congress ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) LIVES 2015 (Berlin, Germany, Oct.3-7, 2015) : Meeting Abstracts. - - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://icm-experimental.springeropen.com/articles/supplemen…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Anestēzijas problēmas un miorelaksācijas izvēle slimniekiem ar izkaisīto sklerozi / A.Sondore, I.Vanags, M.Šarkele ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 52.lpp.

Activation of coagulation and fibrinolysis in association with development of ARDS [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, M.Sarkele, I.Jaunalksne, J.Serova, O.Sabelnikovs, I.Vanags // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.32, e-Suppl.53 (2015, June), p.364. - Euroanaesthesia 2015: The European Anaesthesiology Congress (Berlin, Germany, May 30-June 2, 2015) : Abstracts and Programme. - - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Congress-…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The relation of oxidative stress markers in patients with different stages of acute respiratory distress syndrome according to the Berlin definition [Elektroniskais resurss] : [abstract] / M.Sarkele, I.Vanags, O.Sabelnikovs, A.Ozoliņa, A.Skesters, A.Silova // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.31, Suppl.52 (2014, June), p.201. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Resources…

Setlers, Kaspars. Factors affecting outcome of out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation in patients with cardiac arrest / K.Setlers, A.Kalēja, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A26-A27. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Šarkele, Marina. The practical value of advanced simulators in education of students / M.Sarkele, I.Vanags, O.Sabelnikovs // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.65.

Rokuronija izmantošana ātrai secīgai ievadnarkozei / J.Kudrjavceva, A.Sondore, I.Vanags, J.Nemme // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 96.lpp.

Preoperative medication management in primary care and drug-related intraoperative problems / A.Sondore, I.Vanags, M.Šarkele ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A35. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ozoliņa, Agnese. How much do you know about new anticoagulants, revalidation for cardiothoracic anaesthesiology / A.Ozoliņa, E.Strīķe, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A44-A46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Oxidative stress markers in the development of acute respiratory distress syndrome / M.Šarkele, A.Ozoliņa, A.Silova, A.Šķesters, O.Sabeļņikovs, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A11. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Oksidatīvā stresa marķieru nozīme dažādas smaguma pakāpes akūta respiratorā distresa sindroma slimniekiem saskaņā ar Berlīnes definīciju / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, E.Strīķe, A.Silova, A.Šķesters, A.Krūmiņa, I.Jaunalksne, I.Vanags // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 189.lpp.

Jaunās paaudzes air-Qsp laringeālās maskas izmantošana vispārējās anestēzijas laikā / I.Vanags, A.Sondore, A.Panova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 94.lpp.

Impact of fibrinolytic activity on postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, R.Lacis, I.Vanags ...[et al.] // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.31, Suppl.52 (2014, June), p.102. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Resources…

Do gynaecological patients with chronic lower back pain benefit from regional anaesthesia during vaginal hysterectomy? / K.Šapovalova, I.Vanags, A.Sondore, J.Nemme // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A10. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Centrālā neiroaksiālā blokāde pacientei ar deģeneratīvām mugurkaula pārmaiņām un hroniskām neiropātiskām sāpēm / A.Sondore, I.Vanags, K.Šapovalova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 93.lpp.

Terapijas pielietojums augsta un zema riska pacientiem ar kuņģa un zarnu trakta asiņošanu Paula Stradiņa KUS Neatliekamās medicīnas centrā / P.Zaļizko, A.Ozoliņa, V.Ratobiļskis, I.Vanags // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 130.lpp.

Association of fibrinolytic system markers with postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, I.Vanags, R.Lacis // 23rd International Congress of the Israel Society of Anesthesiologists & Critical Care (Tel-Aviv, Israel, Sept.16-18, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Tel-Aviv, 2014. - P.24. - Resurss aprakstīts 2015.g. 9.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ebooks.meetingxpert.net/icisa/#/0

Artēriju elasticitātes pārmaiņas agrīnas sepses slimniekiem / S.Kazūne, A.Grabovskis, E.Strīķe, I.Vanags // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 181.lpp.

Analgēzija ar remifentanilu narkozes laikā liela svara pacientēm / I.Daukšte, A.Sondore, I.Vanags, J.Nemme // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 95.lpp.

Akūta respiratorā distresa sindroma sastopamība, smagums un iznākums intensīvās terapijas pacientiem / A.Ozoliņa, M.Šarkele, O.Sabeļņikovs, I.Vanags ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 73.lpp.

An approach to improving the safety of anaesthesia / A.Sondore, M.Šarkele, I.Vanags ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A12-A13. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Acute respiratory distress syndrome in critically ill patients / A.Ozoliņa, M.Šarkele, O.Sabeļņikovs, I.Vanags ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A4. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vispārējās anestēzijas un oksigenācijas nodrošinājums ar laringeālo cauruli / M.Šarkele, I.Vanags, K.Šapovalova, I.Eglīte, A.Sondore // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 113.lpp.

Vispārējās anestēzijas realizācija pacientiem ar neiromuskulāro patoloģiju / I.Daukšte, K.Šapovalova, M.Šarkele, I.Vanags, A.Sondore // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 110.lpp.

Ultrasonoskopijas un fluoroskopijas kontrolēto pretsāpju epidurālo blokāžu salīdzinājums / E.Vasiļevskis, I.Vanags, I.Logina ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 343.lpp.

Šarkele, Marina. Akūta respiratora distresa sindroma diagnostisko kritēriju pielietojums Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā / M.Šarkele, O.Sabeļņikovs, I.Vanags // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 178.lpp.

Neiroaksiālā anestēzija plastiskajā operatīvajā ginekoloģijā / K.Šapovalova, M.Šarkele, A.Sondore, J.Nemme, I.Vanags // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 112.lpp.

Kalēja, Anita. Out-of-hospital cardiac arrest - Does bystander CPR and EMS personell qualification improve outcome ? / A.Kaleja, E.Snucina, I.Vanags // Resuscitation. - Vol.84, Suppl.1 (2013, Oct.), p.S27-S28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kalēja, Anita. Asinsrites atjaunošanu ietekmējošie faktori sirdsdarbības apstāšanās gadījumos / A.Kalēja, I.Vanags // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 133.lpp.

Influence of hemodilution to coagulation state in patients after on-pump cardiac surgery / A.Ozolina, E.Strike, I.Vanags ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 121.lpp.

Influence of hemodilution to coagulation state detected by TEG in patients after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, A.Sondore, I.Vanags ...[et al.] // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.30, Suppl.51 (2013, June), Abstract No.6AP1-2. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.esahq.org/resources/publications/abstract-books

Genetic factors contribute to enhanced fibrinolytic activity in patients undergoing cardiac surgery [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, I.Vanags ...[et al.] // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.30, Suppl.51 (2013, June), Abstract No.ESAPC1-5. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.esahq.org/resources/publications/abstract-books

Alfa(2)-adrenerģiskais agonists klonidīns reģionālās anestēzijas praksē / I.Eglīte, M.Šarkele, K.Šapovalova, A.Sondore, I.Vanags // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 111.lpp.

Vasiļevskis, Edgars. Perioperative neuropathies - risks and strategy / E.Vasilevskis, I.Vanags, H.Jansons // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.287. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Ultrasound-assisted versus fluoriscopic-controlled epidural steroid injections in patients with degenerative diseases of the spine / E.Vasilevskis, I.Logina, I.Vanags ...[et al.] // Regional Anesthesia and Pain Medicine. - Vol.37, N 7, Suppl. (2012), p.E179. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sondore, Antoņina. The role of preadmission preanaesthetic consultation / A.Sondore, I.Darzniece, I.Vanags // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.281. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Sondore, Antoņina. Subnarkotisko ketamīna devu lietošanas efektivitāte pēcoperācijas sāpju mazināšanā ambulatorajā ginekoloģijas ķirurģijā / A.Sondore, I.Vanags, A.Roga // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 79.lpp.

Sondore, Antoņina. Low-dose ketamine for day-surgery / A.Sondore, A.Roga, I.Vanags // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.301. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

PAI-1 polymorphism influence on fibrinolysis after on-pump surgery / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, I.Vanags ...[et al.] // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.343. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

PAI-1 and t-PA/PAI-1 complex potential fibrinolytic markers for postoperative bleeding in cardiopulmonary bypass patients / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, I.Vanags // British Journal of Anaesthesia. - Vol.108, Suppl.2 (2012), p.217-218. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pacientu pēcoperācijas epidurālās analgēzijas salīdzinājums / K.Šapovalova, I.Vanags, A.Sondore, J.Nemme // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 78.lpp.

Muskuļu relaksantu antidota Sugammadex izmantošana pacientiem ar neiromuskulāro patoloģiju / M.Šarkele, I.Vanags, A.Sondore, V.Sokolova // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 80.lpp.

Moving from fluoroscopy to ultrasonography in neuraxial pain procedure / I.Evansa, I.Logina, I.Vanags ...[et al.] // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.264. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Kalēja, Anita. The evaluation of in-hospital cardiopulmonary resuscitation factors / A.Kalēja, E.Meldere, I.Vanags // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.323. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Kalēja, Anita. Kardiopulmonālās reanimācijas rezultāti dažāda profila intensīvās terapijas nodaļās / A.Kalēja, D.Mikijanska, I.Vanags // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 105.lpp.

Influence of PAI-1 promoter polymorphism to fibrinolytic activity of patients after on-pump cardiac surgery / E.Strike, I.Jaunalksne, I.Vanags ...[et al.] // British Journal of Anaesthesia. - Vol.108, Suppl.2 (2012), p.218. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Influence of PAI-1 gene promoter polymorphism to fibrinolytic activity of patients after on-pump cardiac surgery / E.Strike, I.Jaunalksne, K.Sapovalova, I.Vanags ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 153.lpp.

Does TEG reflect hypocoagulation after on-pump cardiac surgery? / A.Ozolina, E.Strike, M.Bekkers, R.Lacis, A.Sondore, I.Vanags // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.299. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Ageing and neuromuscular blockade with Rocuronium / I.Vanags, A.Sondore, M.Sarkele, K.Sapovalova // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.302. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Ultrasonogrāfijas kontrolē veicamo pretsāpju epidurālo blokāžu pielietojums pacientiem ar mugurkaula deģeneratīvajām slimībām / I.Vanags, I.Logina, I.Evansa ...[u.c.] // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 15.lpp.

Transkutānās kapnometrijas salīdzinājums ar alveolāro kapnometriju ginekoloģisko laparoskopiju laikā / I.Vanags, A.Sondore, A.Zundāne, A.Sazoņiks // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 81.lpp.

Sondore, Antoņina. Vai kombinēta intravenoza narkoze izraisa elpošanas nomākumu īslaicīgu operāciju laikā? / A.Sondore, I.Vanags, I.Krupnova // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 80.lpp.

Sondore, Antoņina. Preventīvo subdisociatīvo Ketamīna devu ietekme uz anestēzijas vielu pieprasījumu ambulatorajā operatīvajā ginekoloģijā / A.Sondore, A.Roga, I.Vanags // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 36.-37.lpp.

Sondore, Antoņina. Pēcanestēzijas atgūšanās īpatnības gados veciem pacientiem pēc īslaicīgām ambulatorām operācijām / A.Sondore, I.Vanags, S.Fjodoroviča // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 31.lpp.

Šņucina, Elīna. Kardiopulmonālās reanimācijas raksturojums un rezultāti pirsslimnīcas etapā / E.Šņucina, A.Kalēja, I.Vanags // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 31.lpp.

PAI-1 and t-PA/PAI-1 complex association with postoperative bleeding in cardiopulmonary bypass patients / E.Strīķe, I.Jaunalksne, I.Vanags ...[et al.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 124.lpp. - T.p. žurn. "Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia". - Vol.25, N 3 (2011, June). - p.S16-S17. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ozoliņa, Agnese. Plasma fibrinogen level and postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery / A.Ozoliņa, E.Strīķe, I.Vanags // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 123.lpp. - T.p. žurn. "Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia". - Vol.25, N 3 (2011, June). - p.S45-S46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Outcomes of lumbar epidural steroid injections - a cohort study / I.Vanags, I.Logina, I.Evansa ...[et al.] // Periodicum Biologorum. - Vol.113, Suppl.1 (2011), p.27. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lumbar interlaminar versus transforaminal steroid injections for unilateral radiculopathy / I.Vanags, I.Logina, I.Evansa ...[et al.] // Periodicum Biologorum. - Vol.113, Suppl.1 (2011), p.30. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kardiopulmonālā reanimācija Latvijā - aktualitātes un perspektīva / I.Vanags, E.Šņucina, A.Kalēja ...[u.c.] // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 11.lpp.

Kalēja, Anita. Kardiopulmonālās reanimācijas efektivitātes pirmsslimnīcas etapā / A.Kalēja, E.Šņucina, I.Vanags // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 105.lpp.

Kalēja, Anita. Kardiopulmonālās reanimācijas efektivitāte slimnīcas etapā / A.Kalēja, D.Mikijanska, I.Vanags // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 33.lpp.

Jaunākā muskuļu releksantu antidota Sugammadex klīniskās efektivitātes vērtējums / I.Vanags, A.Sondore, M.Dimitrjukova ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 82.lpp.

Džabijeva, Viktorija. Klīniskā plaušu infekcijas skala kā līdzeklis savlaicīgai ventilācijas pneimonijas riska izvērtēšanai / V.Džabijeva, O.Sabeļņikovs, I.Vanags // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 36.lpp.

Asinsrites atjaunošanas biežuma atkarība no organisma vitālo funkciju monitorēšanas iespējām kardiopulmonālās reanimācijas laikā un ārstniecības personu kvalifikācijas / A.Kalvelis, I.Vanags, A.Kalēja ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 88.lpp.

A case report of tick-borne encephalitis with serious complications / A.Krūmiņa, S.Svilpe, I.Vanags, I.Logina ...[et al.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 217.lpp.

Vasiļevskis, Edgars. A. subclavia un a. axillaris sistoliskās asins plūsmas, artērijas diametra un pacienta komforta izmaiņas pie dažādām rokas pozīcijām anestēzijas laikā / E.Vasiļevskis, M.Radziņa, I.Vanags // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 144.lpp.

Vanags, Indulis. The use of entropy and bispectral index in the monitoring of CNS reaction during introduction to general anaesthesia and airway management / I.Vanags, A.Sondore, L.Peica-Gavere // European Journal of Anaesthesiology. - Vol.27, Suppl.47 (2010), p.51. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vanags, Indulis. Spinālās anestēzijas optimizācija gados vecām augsta riska pacientēm / I.Vanags, A.Sondore // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 93.lpp.

Vanags, Indulis. Anaesthesia and intensive care in Latvia - current situation : [abstract] / I.Vanags, A.Sondore // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.23.

Sondore, Antoņina. Multimodālā intravenozā anestēzija ambulatorajā operatīvajā ķirurģijā / A.Sondore, I.Vanags // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 92.lpp.

Respiratory monitoring in nonintubated anaesthetized gynaecological patients by the combined pulse oximetry and cutaneous capnography : [abstract] / A.Sondore, I.Vanags, I.Krupnova ...[et al.] // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.99.

Post-surgical pain after knee arthroplasty in relation to preoperative pain / P.Studers, I.Golubovska, I.Vanags ...[et al.] // Seventh SICOT/SIROT Annual International Conferece & Swedish Orthopaedic Association (SOF) Annual Meeting (Gothenburg, Sweden, Aug.30-Sept.3, 2010) : Posters Abstracts. - Gothenburg, 2010. - Poster N 25614.

Peiča-Gavere, Linda. The monitoring of CNS reaction during introduction to general anaesthesia by entropy and bispectral index / L.Peica-Gavere, I.Vanags, A.Sondore // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 90.lpp.

Ozoliņa, Agnese. The predictive value of thrombelastography and routine coagulation tests for postoperative blood loss in open heart surgery : [abstract] / A.Ozolina, E.Strike, I.Vanags // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.108.

Ozoliņa, Agnese. Fibrinolytic activity and genetic polymorphism in relation to the risk for postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery / A.Ozolina, E.Strike, I.Vanags // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 94.lpp. - T.p.krāj. "5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care" (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010). - Tartu, 2010. - P.92-93.

Long term efficacy of steroid epidural injections for low back and lower extremity pain [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Evansa, I.Vanags, I.Logina, J.Jagodzinska // A joint Meeting with European Society of Regional Anaesthesia and Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists "Advances and Trends in Regional Anaesthesia" (Riga, Latvia, May 20-22, 2010) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2010. - 1 p. on CD-ROM.

Golubovska, Iveta. Inflammatory and anti-inflammatory after epidural analgesia with methylprednisolone in major joint replacement [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Golubovska, P.Studers, I.Vanags // A joint Meeting with European Society of Regional Anaesthesia and Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists "Advances and Trends in Regional Anaesthesia" (Riga, Latvia, May 20-22, 2010) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2010. - 1 p. on CD-ROM.

Golubovska, Iveta. Impact of preoperative pain scores on long-term postoperative pain outcomes / I.Golubovska, P.Studers, I.Vanags // II International Conference "Pain in the Baltics" (Riga, Latvia, Nov.12-13, 2010) : Abstracts. - Riga, 2010. - P.105.

Golubovska, Iveta. Cytokine changes after epidural analgesia with methylprednisolone in total knee replacement / I.Golubovska, P.Studers, I.Vanags // Nysora World Anesthesia Congress (NWAC) (Dubai, United Arab Emirates, Mar.7-12, 2010) : Posters Abstracts. - Dubai, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

Golubovska, Iveta. Continuous femoral nerve analgesia versus epidural analgesia after total knee arthroplasty : [abstract] / I.Vanags, P.Studers // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.87.

Golubovska, Iveta. Changes in patient concerns about pain before and after total knee arthroplasty / I.Golubovska, P.Studers, I.Vanags // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 343.lpp. - T.p. krāj. "4th Baltic Congress of Traumatology and Orthopaedics" (Vilnius, Lithuania, Apr.22-24, 2010). - Vilnius, 2010. - [Nav norādītas lpp.].

Fluoroscopy as the gold standard of imaging for interventional procedures / I.Evansa, E.Vasilevskis, I.Logina, I.Vanags // II International Conference "Pain in the Baltics" (Riga, Latvia, Nov.12-13, 2010) : Abstracts / - Riga, 2010. - P.98.

Evansa, Irina. Effectiveness of pulsed radiofrequency treatment for pain relief in patients with chronic low back pain [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Evansa, I.Vanags, I.Logina // A joint Meeting with European Society of Regional Anaesthesia and Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists "Advances and Trends in Regional Anaesthesia" (Riga, Latvia, May 20-22, 2010) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2010. - 1 p. on CD-ROM.

Evansa, Irina. Cardiac arrest following spinal anaesthesia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Evansa, I.Vanags // A joint Meeting with European Society of Regional Anaesthesia and Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists "Advances and Trends in Regional Anaesthesia" (Riga, Latvia, May 20-22, 2010) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2010. - 1 p. on CD-ROM.

Epidural steroid injections with and without fluoroscopic guidance / I.Evansa, E.Vasilevskis, I.Vanags, I.Logina // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 91.lpp.

Epidural steroid for low back pain : a prospective study of two years (2009/2010) in pain management department of Riga 2nd hospital. Latvia: [abstract] / I.Evansa, E.Vasilevskis, I.Logina, I.Vanags // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.101.

Does radiological control improve epidural injections tehnique ? [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Evansa, I.Vanags, I.Logina, E.Vasiļevskis // A joint Meeting with European Society of Regional Anaesthesia and Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists "Advances and Trends in Regional Anaesthesia" (Riga, Latvia, May 20-22, 2010) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2010. - 1 p. on CD-ROM.

Divi smagas H1N1 pneimonijas gadījumi grūtniecēm intensīvās terapijas nodaļā / A.Sondore, I.Vanags, Z.Jaunberga ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 164.lpp.

Comparative study of the effect of Sugammadex in patients with and without pathology of the neuromuscular junction : [abstract] / I.Vanags, A.Sandore, J.Fridlenders, V.Sokolova // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.96.

Citrate anticoagulation in patient with liver failure treated with MARS : [abstract] / V.Liguts, I.Kurkliete, I.Vanags ...[et al.] // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings / - Tartu, 2010. - P.108.

Brachial plexus and vascular bundle compression and tension deformation during the hyperabduction of the arm [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Vanags, I.Evansa, E.Šteina ...[et al.] // A joint Meeting with European Society of Regional Anaesthesia and Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists "Advances and Trends in Regional Anaesthesia" (Riga, Latvia, May 20-22, 2010) [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2010. - 1 p. on CD-ROM.

Blood flow changes in subclavian and axillary artery during hyperabduction of the arm in normal and elevated shoulder positions / E.Vasilevskis, M.Radzina, I.Vanags ...[et al.] // Nysora World Anesthesia Congress (NWAC) (Dubai, United Arab Emirates, Mar.7-12, 2010) : Posters Abstracts. - Dubai, 2010. - Abstr. N 0079.

Golubovska, Iveta. Local anaesthetics and immunity [Elektroniskais resurss] / I.Golubovska, P.Studers, I.Vanags // A joint Meeting with European Society of Regional Anaesthesia and Latvian Association of Anaesthesiologists and Reanimatologists "Advances and Trends in Regional Anaesthesia" (Riga, Latvia, May 20-22, 2010) : [Proceedings] [Elektroniskais resurss]. - Riga, 2010. - 10 p. on CD-ROM.

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja