Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Inna Dovladbekova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par starptautiskās uzņēmējdarbības finanšu vadības metodēm un formām, lēmumu pieņemšanas procesu finanšu vadības jomā un šo lēmumu ietekmi uz kompānijas finansēšanu, aktīvu vadību, investīcijām, vērtības veidošanu un pelnītspēju.
Kurss sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskās daļas ietvaros tiks aplūkoti finanšu menedžmenta teorētiskie aspekti: aktīvu vērtēšana, finanšu analīzes un plānošanas instrumenti, apgrozāmā kapitāla un investīciju vadība, vidējā termiņa un ilgtermiņa finansēšana, kompānijas vērtība, dividenžu politika u.c. Praktiskā daļa paredz uzdevumu risināšanu un konkrētu situāciju analīzi.

Priekšzināšanas

Kursa apguvei studentiem nepieciešamas priekšzināšanas ekonomikā, grāmatvedībā un finansēs.

Rezultāti

Zināšanas

Atpazīst finanšu vadības zinātnes teorētiskās pamatnostādnes, identificē to attīstības tendences mūsdienu starptautiskajā vidē. Definē uzņēmumu ilgtspējīgas finanšu vadības pamatprincipus un metodes, izskaidro dažādu finanšu instrumentu izmantošanas nepieciešamību uzņēmējdarbībā, raksturo finanšu analīzes, plānošanas un prognozēšnas metodes.

Prasmes

Pielieto teorētiskās zināšanas un izmanto iegūtās iemaņas praktiskajā darbībā, lai analizētu, identificētu un risinātu praktiskās finanšu vadības problēmas, kā arī pieņem situācijai atbilstošus, kompetentus finanšu vadības lēmumus. Izvērtē biznesa finanšu vidi, pielieto finanšu analīzes metodes uzņēmuma darbības un attīstības izvērtēšanai, izvēlas atbilstošus uzņēmuma finansēšanas avotus, plāno ilgtermiņa investīcijas un optimizē kapitāla struktūru un peļņu. Argumentēti diskutē un piedāvā progresīvus risinājumus uzņēmuma finanšu vadībā, izmantojot zinātniskās un praktiskās analīzes metodes.

Kompetences

Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, veic finanšu analīzes, plānošanas un vadības funkcijas uzņēmumā, formulē finanšu vadības problēmas un piedāvā pamatotus risinājumus, integrē finanšu vadības problēmjautājumus kopējā uzņēmuma stratēģijā. Patstāvīgi atlasa un analizē informāciju par finanšu vadības jautājumiem uzņēmuma, nozares un starptautiskajā līmenī.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTM1MaģistrsObligātsInna Dovladbekova, Marta Urbāne
Starptautiskais bizness un tiesības, SBTMe1MaģistrsObligātsInna Dovladbekova
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVM1MaģistrsObligātsInna Dovladbekova
Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība, SMBVMe1MaģistrsObligātsInna Dovladbekova