Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Dace Driba
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Apgūt zināšanas un prasmes veikt funkcionālu novērtēšanu un neiroloģisku izmeklēšanu pacientiem ar centrālās nervu sistēmas (CNS) un perifērās nervu sistēmas (PNS) bojājumu.
Apgūt zināšanas par neiroloģisko slimību radītiem sāpju, kustību, stājas, pozas, koordinācijas un līdzsvara traucējumiem, muskuļa tonusa izmaiņām un to korekcijas iespējām.
Apgūt zināšanas par fizioterapijas tehnikām un metodēm, analizēt, pielietot un pamatot terapeitisko pasākumu izvēli pacientiem ar neiroloģiskām CNS un PNS slimībām radītiem funkcionāliem traucējumiem.

Priekšzināšanas

Nervu sistēmas anatomija, fizioloģija un patoloģiskā fizioloģija, praktiskās iemaņas cilvēka kinezioloģijā un biomehānikā. Motorās kontroles pamatprincipi.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju rezultātā students spēs izklāstīt jēdzienus par neiroloģisko slimību izraisītiem funkcionāliem, stājas, koordinācijas, muskuļu spēka, tonusa, jušanas, gaitas traucējumiem. Students spēs aprakstīt un zinās biežāko PNS un CNS slimības etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās izpausmes un ārstēšanas pamatprincipus.
Spēs analizēt un izskaidrot akūtas un hroniskas radikulopātijas, miofasciālas sāpes, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās izpausmes un fizioterapijas pamatprincipus.
Spēs izklāstīt Insultu un muguras smadzeņu šķērsbojājumu – etioloģiju, patoģenēzi, klasifikāciju, ārstēšanu.
Spēs izskaidrot terapeitisko pasākumu izvēles principus, iedarbību, indikācijas pacientiem ar nervu sistēmas bojājuma radītiem funkcionāliem traucējumiem.

Prasmes

Studiju rezultātā spēs pielietot speciālos testus neiroloģisko traucējumu diagnostikā, veikt funkcionālu novērtēšanu pacientiem ar centrālās nervu sistēmas (CNS ) un perifērās nervu sistēmas (PNS) bojājuma radītiem funkcionāliem traucējumiem, izveidot optimālu fizioterapeitiskās ārstēšanas plānu, pratīs izvēlēties un pielietot piemērotas fizioterapijas metodes un tehnikas neiroloģisku pacientu ārstēšanā, atbilstošus terapeitiskos pasākumus muskuļu spēka uzlabošanai, muskuļu garuma atjaunošanai, muskuļu disbalansa korekcijai, spastikas mazināšanai, koordinēta un secīga muskuļu darba, stājas un gaitas uzlabošanai. Students spēs demonstrēt miofasciālo sāpju punktu palpāciju un mīksto audu tehnikas, masāžas elementus miofasciālo sāpju mazināšanā. Spēs lietot PNF, PIR, Mckenzie elementus, spastikas mazināšanas tehnikas un pozicionēšanu. Pratīs pielietot atbilstošu fizikālās medicīnas procedūru.
Students spēs demonstrēt pamata facilitācijas tehniku pielietošanu motorās attīstības stimulēšanai.

Kompetences

Studiju rezultātā students spēs novērtēt neiroloģiska pacienta funkcionālo stāvokli, izmantojot muskuļu funkcionālos testus, stājas un gaitas analīzi, spēs interpretēt speciālos neiroloģiskos testus. Spēs analizēt dažādus kustību un pozas kontroles ierobežojumu iemeslus. Spēs secināt par stājas un gaitas izmaiņu iespējamajiem iemesliem. Argumentēs testu izvēli un spēs novērtēt testu veikšanas kontrindikācijas. Pamatojoties uz funkcionālo testu un neiroloģiskās izmeklēšanas rezultātiem un to interpretāciju, izvirzīs reāli sasniedzamus funkcionālos mērķus, spēs izstrādāt fizioterapijas programmu, ietverot terapeitiskos vingrojumus, mīksto audu tehnikas un PNF, PIR, Mckenzie koncepta elementus. Spēs pielāgot ikdienas aktivitātes kustību traucējumu novēršanā. Spēs pamatot un demonstrēt pamata facilitācijas tehniku pielietošanu motorās attīstības stimulēšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF6BakalaursObligāts
Fizioterapija, RFFN6BakalaursObligāts