Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ailī Horna-Butkeviča
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Anatomija

Mērķis

Radīt izpratni par fizioterapeita darba kompetenci, fizioterapijas metodēm un to izmantošanas iespējām veselības sportā.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti pārzina fizioterapeita darba kompetenci, izprot fizioterapijas metodes un to izmantošanas iespējās veselības sportā.

Prasmes

Identificēt līdzsvara traucējumus, analizēt stāju, izvērtēt muskuļu spēka un garuma izmaiņas.

Kompetences

Spēj raksturot un salīdzināt dažādus patoloģisko stāju tipus, analizēt muskuļu vājuma vai pārmērīgas darbības ietekmi, izmantot iegūtās zināšanas, strādājot ar klientiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS4Pirmais līmenisObligāts