Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anita Villeruša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un radīt izpratni par globālās veselības aktualitātēm, dažādām sabiedrības veselības problēmām globālā kontekstā un starptautisku pieeju šo problēmu risināšanā. Sagatavot studentus piecu globālu problēmu kā urbanizācija, mātes un bērna veselība, negadījumi un vardarbība, neinfekciju un infekciju slimības kritiskā, padziļinātā analīzē un starptautisku risinājumu salīdzināšanā un izvēlē.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselība, epidemioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Zinās raksturot un izklāstīt globalizācijas koncepcijas attīstības vēsturi un tās politisko, ekonomisko un sociālo dimensiju; skaidros un pretnostatīs veselības aprūpes sistēmu pamattipus, to būtiskākās atšķirības dažādos pasaules reģionos, to ietekmi uz veselību; izskaidros nozīmīgāko starptautisko institūciju globālās veselības jomā pamatfunkcijas, un starptautiskajos rīcības politikas dokumentos noteiktos principus, mērķus; ilustrēs un izteiksies par globālās veselības problēmām, to determinējošos faktoriem un risinājumiem.

Prasmes

Atšķirs un skaidros globalizācijas jēdzienu un tā dažādos sabiedrības veselības aspektus; aprēķinās un interpretēs ar veselību raksturojošos indikatorus, veiks starptautisku salīdzināšanu, izdarīs secinājumus, sagatavos un prezentēs ziņojumu; atlasīs un izmantos nozīmīgākos ANO, Pasaules Veselības organizācijas, citu ANO specializēto organizāciju (UNICEF, FAO, ILO) un Eiropas Savienības nozīmīgākos programmatiskos dokumentus globālās veselības jomā, izvērtēs un piemēros starptautiskās rekomendācijas reģionālam un valsts kontekstam.

Kompetences

Spēs argumentēti spriest par globalizācijas t.sk. urbanizācijas, klimata izmaiņu, nevienlīdzības u.c. radītajām dažādām sabiedrības veselības problēmām; diskutēt un kritizēt globālās veselības risinājumu daudzveidību un atšķirības dažādos reģionos; spēs, apvienojot dažādus situāciju raksturojošos indikatorus, vispārināt, izdarīt secinājumus un pārliecināt par efektīvākiem risinājumiem globālās veselības starptautisko mērķu sasniegšanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM1MaģistrsObligāts