Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Iveta Magone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika; Grāmatvedības un uzskaites teorija

Mērķis

Izprast grāmatvedības nozīmi, tās mērķus un uzdevumus uzņēmējdarbībā. Palīdzēt apgūt uzņēmuma līdzekļu un to avotu, saimniecisko procesu un to finansiālā rezultāta uzskaiti, ievērojot grāmatvedības uzskaites pamatprincipus un spēkā esošos normatīvos aktus.

Priekšzināšanas

Matemātikā, mikroekonomikā.

Rezultāti

Zināšanas

Iegūst izpratni par grāmatvedības pamatjautājumiem.

Prasmes

Iegūst vienkāršas pamatprasmes grāmatvedības pārskatu sastādīšanā.

Kompetences

Prot patstāvīgi rēķināt vienkāršus grāmatvedības uzdevumus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, SBIE2BakalaursObligāts
Starptautiskais mārketings un reklāma, MR2BakalaursObligāts