Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Lāsma Šķestere
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Veidot studentu izpratni par iekšējās komunikācijas lomu uzņēmumā vai iestādē, iekšējās komunikācijas veidošanas mērķiem, principiem un instrumentiem.

Priekšzināšanas

Nepieciešama izpratne par sabiedrisko attiecību principiem, metodēm un menedžmentu.

Rezultāti

Zināšanas

par iekšējās komunikācijas būtību, mērķi, mērķauditorijām, veidošanas procesa elementiem, kā arī iekšējās komunikācijas nozīmi organizācijas mērķu sasniegšanā, pārmaiņu un krīzes procesos

Prasmes

studenti pratīs novērtēt iekšējās komunikācijas vidi, identificēt problēmas un sniegt priekšlikumus problēmu risināšanā, izvēlēties piemērotākos iekšējās komunikācijas risinājumus un novērtēt iekšējās komunikācijas aktivitāšu sasniegto rezultātu

Kompetences

iekšējās komunikācijas nozīme un instrumentāriji organizācijas stratēģisko mērķu sasniegšanā; par iekšējās komunikācijas lomu uzņēmumā vai iestādē; iekšējās komunikācijas veidošanas mērķiem, principiem un instrumentiem; iekšējās komunikācijas un darbinieku lojalitātes, motivācijas un produktivitātes mijiedarbību; iekšējās komunikācijas lomu pārmaiņu vadības, krīžu komunikācijas un stratēģiskās plānošanas procesos

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.