Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:7 / 10.5
Kursa vadītājs:Juris Pokrotnieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Iegūt zināšanas par gremošanas trakta, nieru un endokrīno slimību etioloģiju, patoģenēzi, klasifikācijām, izmeklēšanas metodēm, diagnostiku un diferenciāldiangostiku, apgūt to ārstēšanas principus, prognozi un prevenciju.

Priekšzināšanas

Gremošanas trakta, nieru un endokrīnās sistēmas normālā un patoloģiskā anatomija un fizioloģija, izmeklēšanas iespējas, ieskaitot propedeitiku, laboratorisko un attēlu diagnostiku, šo sistēmu farmakoterapijā izmantojamie līdzekļi pieaugušajiem.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs nosaukt un aprakstīt studiju aprakstā minētās gremošanas trakta, nieru un endokrīnās slimības, spēs formulēt šo slimību definīciju, vadošo klasifikāciju (-as), slimības simptomātiku, slimības gaitu, diagnostikas kritērijus, izmeklēšanas plānu, ārstēšanas principus, ieskaitot nemedikamentozo, prognozi un prevencijas iespējas.

Prasmes

Izmantojot izmeklēšanas datus, studējošais spēs formulēt iespējamāko minēto iekšķīgo slimību diagnozi, spēs izvēlēties apstiprinošos datus, kā arī papildus nepieciešamo informāciju / izmeklējumus, izvēlēties ārstēšanas principus un konkrēti piemērot dotajai situācijai, noteikt prognozi konkrētam pacientam.

Kompetences

Patstāvīgi plānot izziņas procesu, lai sabalansētu esošās zināšanas no iepriekšējiem kursiem ar jauno mācību vielu, spēt organizēt pacienta izmeklēšanu, darbojoties gan vienam, gan 2 – 3 studentu grupā, prast izmantot literatūru, e-vidi, kolēģu un pasniedzēju zināšanas, precīzi formulējot jautājumu; uzņemas atbildību par studentu grupas darba prezentēšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsObligātsViktorija Mokricka, Diāna Zande, Inga Balcere, Eva Bormane, Ilze Konrāde, Judīte Lukša, Diāna Zandere, Edgars Bodnieks, Harijs Čerņevskis, Viktorija Kuzema, Ivars Tolmanis, Jeļena Derova, Elza Odiņa, Juris Pokrotnieks, Emīls Kokars, Zane Dzērve, Maija Motivāne, Dace Trumpika, Aivars Pētersons, Ilze PuideAnna Proskurina, Tatjana Zaķe, Georgijs Moisejevs, Zane Straume, Aiga Vasiļvolfa, Vita Skuja, Ieva Ziediņa, Ieva Ruža, Kārlis Rācenis, Santa Broka, Eduards Krustiņš, Aleksejs Derovs, Karina Levina, Antoņina Žemčugova-Bērziņa,
Medicīna, SSNMF8MaģistrsObligātsEva Bormane, Ilze Konrāde, Diāna Zandere, Vitolds Mackēvičs, Viktorija Kuzema, Ivars Tolmanis, Juris Pokrotnieks, Sabīne Skrebinska, Maija Motivāne, Dace Trumpika, Aivars Pētersons, Dana Kigitoviča, Ilze PuideAnna Proskurina, Jekaterīna Rodina, Tatjana Zaķe, Georgijs Moisejevs, Zane Straume, Aiga Vasiļvolfa, Vita Skuja, Ieva Ziediņa, Ieva Ruža, Kārlis Rācenis, Eduards Krustiņš, Aleksejs Derovs,
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsObligātsEva Bormane, Ilze Konrāde, Diāna Zandere, Viktorija Kuzema, Ivars Tolmanis, Juris Pokrotnieks, Sabīne Skrebinska, Maija Motivāne, Dace Trumpika, Aivars Pētersons, Dana Kigitoviča, Ilze PuideAnna Proskurina, Jekaterīna Rodina, Tatjana Zaķe, Georgijs Moisejevs, Zane Straume, Aiga Vasiļvolfa, Vita Skuja, Ieva Ziediņa, Ieva Ruža, Kārlis Rācenis, Eduards Krustiņš, Aleksejs Derovs, Emīls Kokars,
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz8MaģistrsObligāts
Medicīna, MF7MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMF7MaģistrsObligāts