Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Jūlija Voicehovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Studenti apgūs izplatītāko iekšķīgo slimību diagnostikas, diferenciāldiagnostikas un ārstēšanas novitātes.

Priekšzināšanas

Propedeitikā, patoloģijā, farmakoloģijā, imunoloģijā, dermatoloģijā, bioķīmijā, hemostāzē, vizuālā diagnostikā, kā arī priekšzināšanas, kas iegūtas iepriekšējos studiju gados apgūtajām iekšķīgajām slimībām.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par svarīgāko iekšķīgo slimību etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiskajiem kritērijiem, diferenciālo diagnostiku un ārstēšanu. Studenti apgūst zināšanas par medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanas principiem stacionārajos apstākļos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs komunicēt ar pacientiem un kolēģiem, identificēt studiju aprakstā uzskaitītās iekšķīgās slimības, to smagumu un gaitu, diferencēt tos, pamatot diagnozi, nozīmēt nepieciešamo izmeklēšanu plānu un novērtēt rezultātus, nozīmēt ārstēšanu konkrētiem slimniekiem, noformēt nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju.

Kompetences

Studiju kursa iegūtās kompetences ļaus mērķtiecīgi un strukturēti noskaidrot pacienta anamnēzi, novērtēt pacienta vitālos rādītājus (proti, pacienta apziņas stāvokli, elpošanu, sirdsdarbību, centrālo un perifēro pulsu, arteriālo asinsspiedienu, asins skābekļa piesātinājumu, ķermeņa temperatūru, diurēzi), ļaus sasaistīt patoloģisko procesu dažādos komponentus un simptomātiku, kas to ietekmē, ļaus izvērtēt pacienta veselības stāvokli, interpretēt atbilstību normai un novirzi no tās, un attiecināt atradni un konkrēto situāciju, un pieņemt lēmumu par tālāko rīcības taktiku. Ļaus atpazīt akūtus stāvokļus medicīnā, organizēt savlaicīgu palīdzības sniegšanu, ļaus interpretēt dažādu izmeklējumu rezultātus un formulēt atbilstošo slēdzienu, plānot ārstēšanas taktiku. Iegūtās kompetences ļaus veikt attiecīgajam patoloģiskajam stāvoklim atbilstošās manipulācijas, izrakstīt receptes, aizpildīt medicīnisko dokumentāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF12MaģistrsObligātsIlze Konrāde, Daiga Auziņa, Harijs Čerņevskis, Edmunds Jansons, Ivars Tolmanis, Jeļena Derova, Alla Rivkina, Dace Žentiņa, Aldis Strēlnieks, Anna Mihailova, Inga Stuķēna, Irēna Kurcalte, Santa Broka, Jūlija Voicehovska, Aivars Pētersons, Dana Kigitoviča, Dace Trumpika, Ilze Puide, Oļesja Basina
Medicīna, SSNMF12MaģistrsObligātsIlze Konrāde, Daiga Auziņa, Vitolds Mackēvičs, Viktorija Kuzema, Jūlija Voicehovska, Juris Pokrotnieks, Alla Rivkina, Artem Kalinin, Anna Mihailova, Maija Motivāne, Ilze Puide, Anna Proskurina, Georgijs Moisejevs, Zane Straume, Vita Skuja, Ieva Ziediņa, Inga Stuķēna, Irēna Kurcalte, Andra Krūmiņa, Aleksejs Derovs, Madara Tirzīte, Aiga Vasiļvolfa, Dace Trumpika, Eduards Krustiņš, Dana Kigitoviča
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz12MaģistrsObligāts
Medicīna, MF11MaģistrsObligāts
Pediatrija, MFp11MaģistrsObligāts