Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jūlija Voicehovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.12.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_200LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jūlija Voicehovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Propedeitikā, patoloģijā, farmakoloģijā, imunoloģijā, dermatoloģijā, bioķīmijā, hemostāzē, vizuālā diagnostikā, kā arī priekšzināšanas, kas iegūtas iepriekšējos studiju gados apgūtajām iekšķīgajām slimībām.
Mērķis:
Studenti apgūs izplatītāko sirds un asinsvadu slimību diagnostikas, diferenciāldiagnostikas un ārstēšanas novitātes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aterosklerozes izpausmes internā medicīnā, t. sk. dislipidēmijas diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes.Nodarbības1.00cits
2Arteriālās hipertensijas (AH) diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Akūts koronārais sindroms. Novērtēšana, diferenciāldiagnoze un ārstēšanas novitātes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Hroniskas koronāro artēriju slimības (KAS) novērtēšana, diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Sirds mazspēja, diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Mirdzaritmija. Cēloņi, novērtēšana, diferenciāldiagnoze un ārstēšanas novitātes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Galvenās iegūtas sirdskaites: klīnika, izmeklēšanas plāns, ārstēšanas iespējas un taktika. Indikācijas operatīvai terapijai.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Infekciozā endokardīta diagnostika un ārstēšanas novitātes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Plaušu artērijas trombembolija: novērtēšana, ārstēšanas novitātes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Akūtie stāvokļi kardioloģijā. Dzīvībai bīstamas aritmijas.Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs ar pacientu – anamnēzes ievākšana, izmeklējumu interpretācija, ārstēšanas plāna sastādīšana, iespējamās diagnozes formulēšana; pacienta slimības vēstures izveidošana docētāja, ārstējošā ārsta vadībā; studiju pētnieciskā darba izstrāde tā prezentācija un aizstāvēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Saskaņā ar Valsts pārbaudījuma nolikumu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju priekšmeta apguves rezultātā iegūst zināšanas par svarīgāko sirds un asinsvadu slimību etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiskajiem kritērijiem, diferenciālo diagnostiku un ārstēšanu. Studenti apgūs zināšanas par medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanas principiem stacionārajos apstākļos.
Prasmes:Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs komunicēt ar pacientiem un kolēģiem, identificēt studiju aprakstā uzskaitītās sirds un asinsvadu slimības, to smagumu un gaitu, diferencēt tos, pamatot diagnozi, nozīmēt nepieciešamo izmeklēšanu plānu un novērtēt rezultātus, nozīmēt ārstēšanu konkrētiem slimniekiem, noformēt nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju.
Kompetences:Studiju priekšmeta apguves rezultātā pratīs komunicēt ar pacientiem un kolēģiem, identificēt studiju aprakstā uzskaitītās iekšķīgās slimības, to smagumu un gaitu, diferencēt tos, pamatot diagnozi, nozīmēt nepieciešamo izmeklēšanu plānu un novērtēt rezultātus, nozīmēt ārstēšanu konkrētiem slimniekiem, noformēt nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A.Kalvelis. Kardioloģija. Rīga, 2018
2A.Lejnieks. Klīniskā medicīna. 1.grāmata.Nacionālais apgāds, 2010
3A.Kalvelis. Klīniskā elektrokardioloģija
4Braunwalds Heart Disease: A textbook of cardiovascular medicine