Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Kursa mēŗkis ir iepazīstināt studentus ar mūsdienu pētniecības debatēm par daudzsugu etnogrāfiju sociālajā antropoloģijā un saistītās disciplīnās.

Priekšzināšanas

N/A

Rezultāti

Zināšanas

Studenti gūst zināšanas nozīmīgākajās un aktuālākajās teorijās, kas skar cilvēka un dabas attiecības; iepazīstas ar galvenajiem jēdzieniem un tēmām mūsdienu antropoloģijā, kas pievēršas daudzsugu perspektīvām.

Prasmes

Studenti gūst un padziļina prasmes teorētisku tekstu analīzē un salīdzināšanā, kā arī iemaņas viedokļu rakstiskā un mutiskā izklāstīšanā, balstoties gan jauniegūtajās teorētiskajās zināšanās, gan arī empīriskos novērojumos.

Kompetences

Spēja kritiski vērtēt studiju kursā apskatīto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM1MaģistrsIerobežota izvēleAgnese Bankovska
Sociālā antropoloģija, SAM3MaģistrsIerobežota izvēleAgnese Bankovska