Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Sergejs Babikovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Ievads klīniskajā medicīnā:
1. Iepazīstināt studentus ar slimības vēstures dokumentācijas pamatprincipiem – pamata sūdzība, pašreizējās saslimšanas vēsture, iepriekšējo saslimšanu vēsture.
2. Attīstīt fizikālās izmeklēšanas prasmes atbilstoši klīniskajam gadījumam – interviju, apskati, palpāciju, perkusiju, auskultāciju.
3. Iemācīt apvienot pacienta subjektīvu pārdzīvojumu par saslimšanu ar fizikālās izmeklēšanas datiem un nonākt pie secinājuma par diagnozi.

Hematoloģija:
1. Apgūt hematoloģisko slimnieku izmeklēšanas metodes. Iemācīties noteikt un definēt izmaiņas asins analīzēs: sarkano šūnu, trombocītu, leikocītu un to veidojošo šūnu izmaiņas.
2. Iemācīties definēt anēmiju, prast noteikt anēmiju simptomus un pazīmes. Iemācīties laboratoriskos rādītājus anēmiju diagnostikai, anēmiju laboratorisko klasifikāciju.
3. Iemācīties hemorāģisko diatēžu veidus, to simptomus un pazīmes, laboratoriskās diagnostikas metodes.

Priekšzināšanas

Apmeklētas vismaz 5 nodarbības kursā "Medicīniskā komunikācija".
Normālā anatomija, histoloģija, normālā fizioloģija, bioķīmija, medicīnas fizikas pamati, bioloģija un ģenētikas pamati.
Normāla asinsrade. Normāla asins analīze. Normāls asins sarecēšanas process.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc kursa apgūšanas, students zinās:
• kā strukturēti intervēt un pierakstīt pacienta slimības vēsturi – galveno sūdzību, pašreizējās saslimšanas vēsturi, iepriekšējo saslimšanu vēsturi;
• kā veikt fizikālu izmeklēšanu atbilstoši klīniskajam gadījumam un pacienta sūdzībām;
• kā objektivizēt pacienta subjektīvo stāstījumu;
• kā paskaidrot klīniskajā darbā lietotu terminoloģiju.

Prasmes

Pēc kursa apgūšanas, students:
• pratīs komunicēt ar pacientiem, to radiniekiem kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām;
• veiks strukturētu slimības vēstures interviju un tās pierakstu;
• veiks pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm;
• interpretēs plaušu funkcionālos testos – spirometriju.

Kompetences

1. Novērtēt iegūtos simptomus, sasaistīt tos ar patoloģiskiem procesiem slimnieka organismā.
2. Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.
3. Interpretēt plaušu funkcionālās izmeklēšanas rezultātus, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopējo izmeklēšanas procesu.
4. Interpretēt klīnisko asins analīzi, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopējo izmeklēšanas procesu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF4MaģistrsObligātsArta Ungure-Pastare, Alla Rivkina, Anastasija Zaičenko, Daiga Auziņa, Dana Cmaka, Aļona Vikentjeva
Medicīna, SSNMF4MaģistrsObligātsArturs Uzars, Dārta Balode, Brigita Janicka-Kupra, Arta Ungure-Pastare, Anhelina Herasymova, Daria Chub, Eva Moreino, Lilija Ķēniņa, Kārlis Klētnieks, Jūlija Černišenko, Aļona Vikentjeva, Alla Rivkina, Larisa Umnova
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz4MaģistrsObligātsLilija Ķēniņa