Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Taņa Lāce
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Veidot izpratni par socioloģijas būtību, socioloģijas pamatjēdzieniem un par sabiedrībā notiekošajiem sociālajiem procesiem.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Spēj definēt socioloģijas pamatjēdzienus un socioloģiskās perspektīvas, spēj argumentēt to atšķirīgo skatījumu uz sabiedrību, spēj diskutēt par sociālo institūtu būtību, to savstarpējo saistību.

Prasmes

Spēj izvēlēties un pielietot praksē atbilstošu socioloģisko perspektīvu un kritiski izvērtēt un analizēt sociālos procesus.

Kompetences

Orientējas sociālajos procesos un sociālajā realitātē, izprot dažādu sociālo faktoru un kultūras ietekmi uz atsevišķu indivīdu dzīvi, izprot mūsdienu sociālās realitātes daudzveidību.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedriskās attiecības, SA1BakalaursObligātsRitma Rungule, Ieva Pakse
Žurnālistika, ZR1BakalaursObligātsRitma Rungule, Ieva Pakse