Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Anda Brinkmane
Studiju tips:Pilna laika
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Paaugstināt studentu prasmju, zināšanu un kompetences līmeni, dodot iepēju apvienot iepriekš gūtās zināšanas un praktiskās iemaņas jaunā kvalitātē, paaugstinot savu kompetences līmeni un pietuvinot to vispārējās prakses zobārsniecības modelim, uzlūkojot pacientu kopumā un veicot visu nepieciešamo ārstēšanu atbilstoši savam kompetences līmenim gan bērnu, gan pieaugušo zobārstniecībā.

Priekšzināšanas

Sekmīgi vērtējumi klīniskajos studiju kursos: profilakse zobārstniecībā I, II, karioloģija, endodontija, periodontoloģija, bērnu zobārstniecība, topogrāfiskā anatomija un operatīvā ķirurģija mutes, sejas un žokļu rajonā, mutes ķirurģija, patoloģiskā fizioloģija, vispārējā un speciālā patoloģija, vispārējā ķirurģija, diagnostiskā radioloģija, iekšķīgās slimības ar propedeitikas pamatiem, farmakoloģija, neatliekamā palīdzība un zobu protezēšana.

Rezultāti

Zināšanas

Izskaidros uztura, biofilmas un siekalu lomu mutes saslimšanu etioloģijā. Aprakstīs zobu tīrīšanas tehnikas ar zobu birsti un zobu diegu. Klasificēs zobu pastas pēc to sastāva un indikācijām. Aprakstīs zobu pastu aktīvās un palīgsastāvdaļas, to darbības mehānismu, efektu un iespējamos blakusefektus. Klasificēs zobu kopšanas līdzekļus. Aprakstīs dažādu zobu kopšanas līdzekļu lietošanas indikācijas. Izskaidros profesionālo un mājās lietojamo fluorīdu līdzekļu indikācijas un lietošanu. Izskaidros silantu lietošanas indikācijas. Klasificēs un aprakstīs kariozo bojājumu noteikšanas metodes. Aprakstīs kariesa smaguma pakāpes un aktivitātes pieraksta metodes.
Students spēs: • aprakstīt zobu cieto audu uzbūvi, funkcijas, patoloģiju; • definēt lokālo un vispārējo faktoru, mikroorganismu, ogļhidrātu, zoba un siekalu mijiedarbības, fluorīdu, uztura, sociāli ekonomisko faktoru lomu kariesa un zobu cieto audu patoloģiju izcelsmē; • klasificēt kariesa un zobu cieto audu patoloģiju klīniskās izpausmes; • veikt sejas-žokļu sāpju diferenciālo diagnostiku un pulpas un periapikālo audu slimību diagnostiku. Izpratīs un spēs izskaidrot pulpas un periapikālo audu mikrobioloģiju un imunoloģiju, saistību ar vispārējām organisma saslimšanām. Spēs novērtēt ārstēšanas rezultātu un noteikt prognozi endodontiski ārstētam zobam. Zinās atpazīt periodonta slimību veidus; • formulēt periodonta slimību plānveida ārstēšanas etapus un to secību; • izprast pulpas un periodonta patoloģijas; novērtēt indikācijas ķirurģiskai un komplicētai endodontiskai ārstēšanai un pacienta nosūtīšanai pie endodontijas speciālista.
Studējošais spēs izklāstīt pamatzināšanas par sejas un žokļu rajona iekaisuma slimību un traumu veidiem, to rašanās mehānismiem, diagnostikas un ārstēšanas principiem. Par zobu aizvietošanas pamatprincipiem.

Prasmes

Demonstrēs pacientiem zobu tīrīšanas tehnikas ar zobu birsti un zobu diegu. Veiks individuālas rekomendācijas pacientiem mutes saslimšanu profilaksei. Izvēlēsies un piemēros katram pacientam atbilstošākos uztura korekcijas ietekumus. Analizēs siekalu / siekalu sekrēcijas kvalitāti pacientam un atbilstošo mutes saslimšanu risku. Rekomendēs pacientam atbilstošu zobu pastu. Rekomendēs pacienta vajadzībām atbilstošus mutes kopšanas līdzekļus. Pielietos kariesa smaguma pakāpes un aktivitātes pieraksta metodes. Izstrādās profilakses un ārstēšanas plānus pacientiem atkarībā no viņu vecuma grupas vai īpašām vajadzībām.
Studenti pratīs pielietot specifiskus diagnostiskus testus pulpas un periapikālo audu slimību diagnostikā, veikt rentgenuzņēmumus endodontijā. Pratīs izolēt endodontiski ārstējamus zobus. Pratīs veikt vitālas pulpas ārstēšanu un profilaksi. Spēs lietot atbilstošas metodes vitālu un devitālu viensakņu un daudzsakņu zobiem ar nekomplicētu anatomiju ārstēšanai un veikt neatliekamo palīdzību akūtos gadījumos.
Students spēs novērtēt kopsakarības un integrēt citu medicīnas un zobārstniecības nozaru zināšanas kariesa un zobu cieto audu patoloģiju pulpas un periodonta patoloģiju diagnostikā, prognozēšanā un ārstēšanā.
Students būs ieguvis nostiprinātas pacientu lokālās un vispārējās izmeklēšanas prasmes (palpācija, auskultācija). Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs ievākt mērķtiecīgu anamnēzi un klīniski izmeklēt pacientu ar sejas-žokļu rajona iekaisumiem un traumām, noteikt pagaidu diagnozi, nosūtīt rentgenoloģiskai un citai papildus izmeklēšanai, interpretēt rentgenoloģisko ainu un laboratorijas izmeklējumus, noteikt ārstēšanas vietu. Traumu gadījumos sniegt neatliekamo palīdzību un uzlikt pagaidu imobilizāciju, nosūtīt pacientu specializētai ārstēšanai uz atbilstošu iestādi. Pratīs veikt intraorālas incīzijas un nozīmēt medikamentozo terapiju.

Kompetences

Spēs patstāvīgi izvērtēt dažādu mutes saslimšanu diagnostikas, profilakses un ārstēšanas metožu pielietojuma nepieciešamību individuāli katram pacientam; spēs sekot zinātniskajā literatūrā par jaunu diagnostikas un ārstēšanas līdzekļu pielietojumu un esošo metožu racionālu izmantošanu.
Studenti iegūst kompetenci endodontijā atbilstoši vispārējā zobārsta specialitātes nolikumam. Kompetence noteikt endodontiskas slimības diagnozi, pieņemt lēmumus un izvēlēties ārstēšanas veidus, kas ir saskaņā ar esošajām ārstniecības metodēm zobārstniecībā.
Izmanto apgūtās zināšanas par traumām un iekaisuma procesiem sejas un žokļu rajonā, lai noformulētu diagnozes un diferencētu no citām saslimšanām. Spēj analizēt izmeklējumu datus un izvērtēt pacienta ārstēšanas iespējas vispārējā zobārsta praksē, pēc vajadzības veikt ārstēšanu. Demonstrē neatliekamās palīdzības principu, veic pagaidu imobilizāciju, nozīmē medikamentozu terapiju. Spēj novērtēt nepieciešamību un nosūtīt pacientu tālākai ārstēšanai pie speciālista.
Izpratne par zobu protezēšanas ārstēšanas plānošanu, gaitu, pamatprincipiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF10MaģistrsObligātsAnda Brinkmane