Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Štrumfa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:PAK_016LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:0.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Pārvalde un administrācijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Štrumfa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Patoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilze Štrumfa
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 21. korpuss, pakatrsu[pnkts]lv, pakatrsu[pnkts]lv, +371 67815096
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešams pabeigt Patoloģijas un biopsiju kursu (A līmenis).
Mērķis:
Sniegt klīniskās studijas uzsākušam studentam padziļinātu izpratni par gastrointestinālo slimību patoģenēzes funkcionālajiem un morfoloģiskajiem aspektiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Gastrointestinālā patoloģijaLekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa laikā studentam jāapgūst Patoloģijas katedras sagatavotie studiju materiāli.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums ar sekmīgiem rezultātiem nodarbību laikā ietvertajos daudzatbilžu testos un objektīvi strukturētajos attēldiagnostikas uzdevumos.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs argumentēti izskaidrot dažādu gastrointestinālo slimību un to ietvaros noritošu vispārīgu patoloģisku procesu būtību, cēloņus un riska faktorus, patoģenēzi un tās atspoguļojumu klīniskās norisēs, laboratorajos un attēldiagnostikas izmeklējumos, iespējamās komplikācijas un sekas, iznākumus.
Prasmes:Students pratīs argumentēti izvērtēt biežāk sastopamo gastrointestinālo slimību patoģenēzi, saistīt to ar slimību klīniskajām izpausmēm un diagnostikas pamatiem, kā arī praktiski rīkoties, lai organizētu ģimenes ārsta vai speciālista praksē nepieciešamos audu izmeklējumus, interpretētu un kritiski analizētu to rezultātus saistībā ar slimības kopējo ainu.
Kompetences:Iegūtās kompetences aptver gastrointestinālās sistēmas orgānu slimību patoģenēzi un kalpo kā bāze tālākajām klīniskajām studijām klīnisko kompetenču iegūšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Studiju laikā studentam jāapgūst tematiskajam plānam atbilstošie RSU MF Patoloģijas katedras lekciju un nodarbību e-materiāli.
Papildus literatūra
1Robbins and Cotran Pathological Basis of Disease, 8th ed. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J. Elsevier, 2009.
2Robbins Basic Pathology, 7th ed.. Kumar V, Cotran RS, Robbins SL. Saunders, Philadelphia, 2003, 873 lpp.
3Pathophysiology: the Biological basis for Disease in Adults and Children, 5th ed. Ar CD-ROM. McCance KL, Huether SE. Elsevier Mosby, USA, 1780 lpp.
4Rosai and Ackerman's Surgical Pathology, 2 sējumu komplekts ar CD-ROM, 3000 lpp., Mosby, 2004.
5Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology, 5th ed. Mills SE, Carter D, Greenson JK, Reuter VE, Stoler MH. 3104 lpp, Lippincott Williams and Wilkins, 2009.