Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 0
Kursa vadītājs:Inta Liepniece-Karele
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Patoloģija

Mērķis

Sniegt klīniskās studijas uzsākušam studentam padziļinātu izpratni par gastrointestinālo slimību patoģenēzes funkcionālajiem un morfoloģiskajiem aspektiem.

Priekšzināšanas

Nepieciešams pabeigt Patoloģijas un biopsiju kursu (A līmenis).

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs argumentēti izskaidrot dažādu gastrointestinālo slimību un to ietvaros noritošu vispārīgu patoloģisku procesu būtību, cēloņus un riska faktorus, patoģenēzi un tās atspoguļojumu klīniskās norisēs, laboratorajos un attēldiagnostikas izmeklējumos, iespējamās komplikācijas un sekas, iznākumus.

Prasmes

Students pratīs argumentēti izvērtēt biežāk sastopamo gastrointestinālo slimību patoģenēzi, saistīt to ar slimību klīniskajām izpausmēm un diagnostikas pamatiem, kā arī praktiski rīkoties, lai organizētu ģimenes ārsta vai speciālista praksē nepieciešamos audu izmeklējumus, interpretētu un kritiski analizētu to rezultātus saistībā ar slimības kopējo ainu.

Kompetences

Iegūtās kompetences aptver gastrointestinālās sistēmas orgānu slimību patoģenēzi un kalpo kā bāze tālākajām klīniskajām studijām klīnisko kompetenču iegūšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF8MaģistrsIerobežota izvēleImants Bebris
Medicīna, SSNMF8MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz7MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF7MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, MF7MaģistrsIerobežota izvēle
Medicīna, SSNMFz8MaģistrsIerobežota izvēle